Google Translate:

Vanliga frågor och svar

  Den som inte gör ett aktivt avtalsval blir med automatik anvisad till ett elhandelsföretag. Hos oss är det Affärsverken Energi AB som är anvisningsleverantör. Du får då ett anvisat avtal med anvisat pris enligt gällande prislista. Ett anvisat pris är ofta högre än ett avtalspris.

  Vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val och teckna ett elavtal. Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill. Elavtalet tecknas av samma person som står för nätavtalet på den nya adressen.

   

  Som elkund har du alltid två olika avtal; nätavtal och elavtal.

  Nätavtal har du med elnätföretaget som äger elnätet där du bor. Eftersom det gäller för en specifik plats, kan du inte flytta med dig nätavtalet utan måste teckna ett nytt när du flyttar.
  Läs mer och teckna nätavtal

  Elavtal har du med elhandelsföretaget som levererar elen du använder. Oavsett var du bor, kan du fritt välja elhandelsföretag att teckna avtal med och du kan även ta med dig ditt elavtal om du flyttar. Hos oss kan du välja mellan flera olika elavtal.
  Teckna elavtal

  Du kan göra det direkt på webben eller genom att kontakta vår kundservice.

  Elnätsföretaget äger nätet/ledningarna som elen transporteras via. I Karlskrona äger Affärsverken nätet/ledningarna. Du måste alltid ha ett nätavtal för din anläggning.

  Elhandelsföretaget levererar el och du väljer aktivt vilken aktör i Sverige du vill köpa el av.
  Hos oss kan du köpa el/teckna elavtal med Affärsverken Energi AB

  De produkter som alstrar värme eller kyla, till exempel kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, elvärme, golvvärme med mera drar mest energi.

  Det finns många sätt att spara både energi och pengar.

  Läs vår artikel med energispartips

  En gång i månaden. Får vi, av tekniska skäl, inte in din avläsning kan det förekomma att din faktura baseras på uppskattad elförbrukning.

  Senast 60 dagar innan avtalet löper ut får du ett nytt avtalsförslag från oss. Om inget aktivt val görs förlängs avtalet med ett år per automatik, med de priser och villkor som gäller sista dagen i månaden. Undantag kan gälla för äldre avtal.

  Den fjärravlästa mätaren kommunicerar via elnät, Stadsnät eller GSM/GPRS.

  Klicka här för att se Affärsverkens elnätsområde (KKA) på karta