Google Translate:

Vanliga frågor och svar

  Den som inte gör ett aktivt avtalsval blir med automatik anvisad till ett elhandelsföretag. Hos oss är det Affärsverken Energi AB som är anvisningsleverantör. Du får då ett anvisat avtal med anvisat pris enligt gällande prislista. Ett anvisat pris är ofta högre än ett avtalspris.

  Vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val och teckna ett elavtal. Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill. Elavtalet tecknas av samma person som står för nätavtalet på den nya adressen.

   

  Som elkund har du alltid två olika avtal; nätavtal och elavtal.

  Nätavtal har du med elnätföretaget som äger elnätet där du bor. Eftersom det gäller för en specifik plats, kan du inte flytta med dig nätavtalet utan måste teckna ett nytt när du flyttar.
  Läs mer och teckna nätavtal

  Elavtal har du med elhandelsföretaget som levererar elen du använder. Oavsett var du bor, kan du fritt välja elhandelsföretag att teckna avtal med. Hos oss kan du välja mellan flera olika elavtal.
  Teckna elavtal

  Elnätsföretaget äger nätet/ledningarna som elen transporteras via. I Karlskrona äger Affärsverken nätet/ledningarna. Du måste alltid ha ett nätavtal för din anläggning.

  Elhandelsföretaget levererar el och du väljer aktivt vilken aktör i Sverige du vill köpa el av.
  Hos oss kan du köpa el/teckna elavtal med Affärsverken Energi AB

  De produkter som alstrar värme eller kyla, till exempel kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, elvärme, golvvärme med mera drar mest energi.

  Det finns många sätt att spara både energi och pengar. Läs vår artikel med tips om hur du sparar både energi och pengar.

  Varje timme läses din elmätare av och värdena samlas in var sjätte timme. Får vi, av tekniska skäl, inte in din avläsning kan det förekomma att din faktura baseras på uppskattad elförbrukning.

  Senast 60 dagar innan avtalet löper ut får du ett nytt avtalsförslag från oss. Om inget aktivt val görs förlängs avtalet enligt den information som står i avtalsförslaget.

  Den fjärravlästa mätaren kommunicerar främst via radiokommunikation, men även elnät, fiber och GPRS används.

  Klicka här för att se Affärsverkens elnätsområde (KKA) på karta

  Prisökningarna beror på en kombination av flera saker. Det beror på hur vädret har varit och även faktorer som bränslepriser och överföringskapacitet. Läs vår artikel: Varför är elen så dyr just nu?

  Med våra elavtal portfölj eller rörligt har du möjlighet att påverka din kostnad för elen genom att välja att förbruka el när priset är lägre. För att hålla koll på när elpriset är billigare kan du titta på dygnets spotpriser.

  För att betala det priset som är just den tiden som du förbrukar elen krävs att du har en timavläst elmätare.

  Vill du ta reda på om du har en timavläst elmätare kan du logga in på affarsverken.se och titta under valet ”Timvärde”. Finns det där information om din förbrukning, så betalar du olika pris per timme. Om det istället står ”Anläggningen är inte timmätt” så kan du inte påverka ditt pris, utan betalar ett snittpris per timme. Efter varje månadsskifte ser du på fakturan vilken kostnad per timme du haft.

  Kontakta oss om du skulle vilja byta ut din elmätare till en timavläst elmätare.

  Ja det går bra att säga upp när som helst, men uppsägningstiden räknas från nästkommande månadsskifte.

  Vi har ingen bindningstid på det rörliga priset men vi har en månads uppsägning räknat från nästkommande månadsskifte.