Google Translate:

Hållbar företagsamhet

Att driva företag eller äga ett flerbostadshus ställer krav på hållbart tänkande i alla delar. Våra återvinningstjänster gör det enkelt och lönsamt för dig

Avfallstjänster

Återvinn rätt och spara pengar

Vi hjälper små och stora företag hitta lönsamma helhetslösningar för avfall och återvinning. För dig som äger eller förvaltar flerbostadshus tar vi fram smidiga sorteringslösningar för hyresgästerna.

Tjänster

Inventering och planering

Tillsammans går vi igenom dina behov och hittar bästa helhetslösningen.

Produkter

Rätt utrustning

Vi ser över vilken utrustning som behövs för din avfallshantering, hur ditt miljörum ska dimensioneras och hur du skapar effektiv källsortering.

Produkter

Information och skyltar

Vi tillhandahåller informationsskyltar för din sortering och skräddarsyr informationsmaterial för verksamheten.

Tjänster

Hämtning och transport

Antingen bestämmer vi ett schema eller så kontaktar du oss när det är dags att tömma kärlen.

Tjänster

Information och utbildning

Vi guidar dig i avfallsarbetet, informerar och utbildar din personal om det behövs.

Tjänster

Betalt för avfallet

Du kan tjäna pengar på att sortera rätt. En del material som till exempel metall, wellpapp och viss sorts plast betalar vi dig för.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

    Vi tar inte emot farligt avfall som färgburkar, kemikalier, lösningsmedel med mera på vår avfalls- och återvinningsanläggning för företag. Vill du lämna farligt avfall, kontakta andra externa aktörer.

    Mer information om Avfallsförordning (2020:614) finns på riksdagen.se.

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.