Google Translate:

Håll trädgården fin

Att forsla bort trädgårdsavfall kan vara slitsamt, men om du abonnerar på ett trädgårdskärl så tömmer vi det åt dig.

Våra trädgårdstjänster

Här hittar du information om vad som får slängas i trädgårdskärlet, när det töms och annat som kan vara bra att veta.

Abonnera på trädgårdskärl

Ett bekvämt och miljövänligt val

Vi tömmer kärlet regelbundet under trädgårdssäsongen. Du slipper åka till återvinningscentralen.

770 kr/säsong 

Frågor och svar

  Kärlet töms sedan 1 gång var fjärde vecka (onsdagar) april–november. Efter sista tömningen förvarar du själv trädgårdskärlet under vintern.

  Säck lämnas till dig inom 24 timmar (vardagar). Hämtning sker inom 5 arbetsdagar.

  • Aktuell hämtningsdag hittar du på din senaste faktura (gäller abonnemanget).
  • Kärlet ska vid hämtning ställas med handtaget ut mot vägen. Säcken får stå max 5 meter från farbar väg.
  • Vägen fram till kärlet/säcken ska vara fri från hinder.
  • Lasta inte mer än vad som får plats i kärlet/säcken.
  • Kärlet/säcken är endast avsedda för trädgårdsavfall. Om det förekommer plastpåsar eller annat ickebio- logiskt material i kärlet/säcken, kan vi inte tömma dem. 

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.