Google Translate:

Håll trädgården fin

Du kan alltid lämna ditt trädgårdsavfall på Mältan återvinningscentral. Men för att göra det enklare för dig kan du abonnera på ett trädgårdskärl så hämtar vi trädgårdsavfallet åt dig.

Trädgårdsavfall

Abonnemang på trädgårdskärl

Med ett abonnemang på trädgårdskärl slipper du högar med ris och gräsklipp som lätt blir liggande i trädgården.

Kärlet töms en gång i månaden och det betyder att du slipper åka till återvinningscentralen. Miljövänligt och bra!

Abonnemang på trädgårdskärl

Hämtningstider

Trädgårdsavfallet hämtas var fjärde vecka med start:

Vecka 14, onsdagar: Fågelmara, Torhamn, Jämjö, Sturkö, Tjurkö och Senoren.

Vecka 15, tisdagar: Ramdala, Trummenäs, Hässlegården, Rödeby, Fridlevstad, Tving och Holmsjö.

Vecka 15, onsdagar: Lyckeby.

Vecka 16, onsdagar: Hästö, Långö, Saltö, Trossö och Gullberna.

Vecka 17, tisdagar: Bergåsa, Lindesnäs, Mariedal, Backabo, Torskors, Spandelstorp och Kättilsmåla.

Vecka 17, onsdagar: Nättarby och Hasslö.

Vecka 17, torsdagar: Aspö.

Sök hämtningstider

Abonnemang på trädgårdskärl

Checklista

Viktiga saker att tänka på inför hämtningen av ditt trädgårdsavfall:

  • Kärlet är avsett för trädgårdsavfall, exempelvis gräsklipp, blommor, frukt, löv och kvistar – inte för småsten, grus eller jord. Om det finns plastpåsar eller annat icke-biologiskt material i kärlet kan vi inte tömma det.
  • Lasta inte mer än vad som får plats i kärlet och aldrig över 100 kg.
  • Vägen fram till kärlet ska vara fri från hinder.
  • Kärlet ska vid hämtning ställas vid tomtgränsen eller på anvisad plats med handtag och hjul in mot fastigheten.
Abonnemang på trädgårdskärl

Pris

Kärlet är avsett för trädgårdsavfall som gräsklipp, blommor, frukt, löv och kvistar och töms en gång i månaden april till november.

370 liter kärl för trädgårdsavfall: 815 kronor per år

När du avslutar ditt abonnemang tar vi ut en avgift för hämtning av kärlet på 400 kronor.

Frågor och svar

    Kärlet töms en gång var fjärde vecka under april till och med november. Efter sista tömningen förvarar du själv trädgårdskärlet under vintern.

Självbetjäningstjänster

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.