Google Translate:

Så tar du hand om växtavfall från invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter som flyttats till en ny miljö, där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter. Därför är det viktigt att hantera dem på rätt sätt. För att förhinda spridning rekommenderar Naturvårdsverket att de bränns. Om det är en mindre mängd växtavfall läggs det i dubbla påsar som försluts och lämnas i brännbart grovavfall på återvinningscentralen (ÅVC). Observera att växtavfallet inte ska läggas i kompost på grund av spridningsrisken. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten.

Invasiva främmande arter | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se)

Sorteringsguide