Google Translate:

Smart energibesparing

Energibesparing med Smart Heat Building.

Företag och flerbostadshus

Smart Heat Building

Många fastighetsägare vill hitta lösningar för att bättre energioptimera sina hus, men vilket är det bästa alternativet? För fastigheter med fjärrvärme finns idag ett system som ger effekt – Smart Heat Building. Genom att mäta, analysera och optimera den totala energikonsumtionen i fastigheten skapas hög komfort till en låg kostnad.

Oftast styrs uppvärmning av fastigheten av utomhustemperaturen, vilket kan vara missvisande. Det finns andra faktorer som påverkar. Exempelvis årstider, hur solen lyser in och hur människor agerar inomhus.

Smart Heat Building baseras på inomhustemperatur från trådlösa givare. Genom att mäta och analysera parametrar i realtid kan man göra en bättre analys och få en effektivare styrning. Systemet lär sig varje fastighets unika egenskaper; socialt beteende, termisk tröghet, årstider och väderförhållanden. Alla fastigheter är unika, men i genomsnitt ger systemet 10 procents energibesparing.

Affärsverken levererar Smart Heat Building i samarbete med Noda AB. Då ingår installation, kontinuerlig tillsyn, kundtjänst, löpande energianalys och tillgång till Mina sidor.

 

Fördelarna

  • Minska eller eliminera toppbelastningar
  • Minskade driftkostnader
  • Minskade underhållskostnader
  • Miljösmart lösning – Minskade koldioxidutsläpp
  • Optimerar driftbeteendet genom att balansera värmebelastningen
  • Hantering av kraftvärme (CHP)
  • Dataanalys i realtid
  • Minimera investeringen för utbyggnader eller nyutvecklingar
  • Möjlighet att använda ekonomiska tröskelvärden
  • Åtkomst till data skapar möjligheter till ny affärsutveckling och/eller affärsmodeller

Är du intresserad av vår lösningar för energioptimering?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}