Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Avfallshämtning för privata hushåll

Här tecknar du abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall. Återvinning lämnar du på närmaste återvinningsstation. Grovavfall slänger du på våra bemannade återvinningscentraler.

Hushållsavfall

Vad ska vi hämta och hur ofta?

Välj abonnemang för både restavfall och matavfall eller endast restavfall om du hemkomposterar. Du väljer samtidigt storlek på kärl och hur ofta vi ska tömma. Vi hämtar avfallet året runt eller enbart på sommaren om du har fritidshus.

AVFALLSTJÄNSTER

När är nästa hämtning?

Skriv in en adress för att se kommande hämtningstider för avfall.

Nytt insamlingssystem

Enklare sortering och återvinning

Innan 2026 är slut kommer du som bor i villa eller fritidshus få nya kärl för att kunna sortera bättre på hemmaplan. Det innebär en del förändringar, allt för att det ska bli enklare för dig.

Sortering

Vad är deponi?

Deponi kallas det avfall som inte är restavfall och som inte går att återvinna. Detta lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.

Sortering

Sortera rätt

För att återvinning ska fungera behöver ditt avfall vara rätt sorterat. Använd vår guide på webben eller sök upp Sorteringsbot Karlskrona på Messenger om du är osäker.

Frågor och svar

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.