Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Beställ extrahämtning av hushållsavfall

Om det har blivit extra mycket avfall kan du beställa en extrahämtning. Du väljer själv vilken sorts hämtning efter dina behov.

Priser:

Extra säck, du lämnar en extra säck vid ordinarie hämtning: 77,50 kronor per säck
Extrahämtning av avfall inom 5 arbetsdagar: 240 kronor per säck eller kärl
Akut hämtning av avfall inom 24 timmar: 840 kronor per säck eller kärl

För övriga frågor, kontaktar du vår kundservice.