Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Hållbart tillsammans i Karlskrona Solpark

Karlskrona Solpark producerar grön el av solens strålar. Många vill bidra till ett mer hållbart samhälle och i solparken finns möjlighet för alla att hjälpa till – här äger såväl privatpersoner som företag andelar och drar sitt strå till den hållbara stacken.

Köpa andelar

Andelar för befintliga etapper i solparken är slutsålda. Vi jobbar med projekteringen av nya etapper som kommer att byggas under 2023. I slutet av 2022 kommer projekteringen vara klar och då kommer vi att erbjuda andelar till försäljning igen på denna sida.

Håll utkik på denna sida för vidare information.

Karlskrona Solpark jobbar för fullt

Karlskrona Solpark ligger knappast på latsidan. Tvärtom – solcellerna håller igång och producerar grön el så fort vädret tillåter. Är du nyfiken på hur mycket de producerar just nu?

Från 0 till 2 400 000 kWh

Karlskrona Solparks fyra etapper producerar tillsammans grön el som motsvarar drygt 400 hushålls helårsförbrukning.

Affärsverken har byggt de fyra etapperna under 2,5 års tid, hela vägen från 0 till 2 400 000 kWh.

Därför satsar vi på solenergi

Affärsverken levererar produkter och tjänster som skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Samtidigt verkar vi i en av landets soligaste kommuner och vill ta vara på den kraft som finns i solens strålar. Därför är satsningen på Karlskrona Solpark lika viktig som självklar för oss.

Karlskrona Solparks föreningar

Karlskrona Solpark består av två föreningar och ett antal direktägare. Hur hänger det hela ihop?

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Platsen för Karlskrona Solpark är den gamla Gullbernadeponin i Lyckeby. Solinstrålningen i Karlskrona är bland de högsta i Sverige och därför är förutsättningarna så bra för en solpark.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  Solfördelarna är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

  Läs mer om föreningen här.

  Man kan bli direktägare om man köper en större del av anläggningen/rörelsen, där minsta del är 50 kW.

  För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Som kund får du betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris).

  Om du vill veta vad din andel kan ge dig, baserat på genomsnittligt elpris och snittintäkt, kan du kika på kalkylen.

  Ja du kan äga andelar i Karlskrona Solpark oavsett vart i landet du bor. Men du måste ha Affärsverken som elhandelsleverantör.

  Medlemmar i Solfördelarna får avdrag för andelsägande i Solfördelarna på den vanliga fakturan från Affärsverken. Avdraget presenteras som en separat post på fakturan.

  En solpanel motsvarar ungefär tre andelar.

  Har du fått ett gåvobevis så kan du lösa in det här på webben. Fyll i dina uppgifter här.

  kWp står för kilowatt peak. Det är så mycket som solcellerna genererar under ideala förhållanden och så som de testas hos tillverkarna.

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  Snö skottas inte bort från solpanelerna eftersom risken att skada panelerna är stor. Vid skottning kan små sprickor uppstå och med tiden kan sprickorna leda till större skador. Av samma anledning rekommenderas de som har solceller på sina tak att inte heller skotta bort snön.

  Trots att det kan vara fint väder även i vintertid är solcellernas produktion liten under årets mörkare månader. Därför går inte några större mängder energi förlorad om solpanelerna under en tid är täckta med snö.