Google Translate:

Hållbart tillsammans i Karlskrona Solpark

Karlskrona Solpark producerar grön el av solens strålar. Många vill bidra till ett mer hållbart samhälle och i solparken finns möjlighet för alla att hjälpa till – här äger såväl privatpersoner som företag andelar och drar sitt strå till den hållbara stacken.

Tillsammans i solparken

Andelsägarna i Karlskrona Solpark bidrar tillsammans till en hållbar framtid när grön el produceras av solens strålar. Från den 1 mars 2024 är tre nya etapper driftsatta. Försäljningen är igång och det finns fortfarande andelar kvar.

Priset per andel är 1 650 kronor.

Så funkar delägarskap i Karlskrona Solpark

Låt solen göra jobbet

Privatpersoner eller företag. Villa- eller lägenhetsboende. Alla kan ta del av Karlskrona Solpark som nu drar igång den femte etappen.

Karlskrona Solpark jobbar för fullt

Karlskrona Solpark ligger knappast på latsidan. Tvärtom – solcellerna håller igång och producerar grön el så fort vädret tillåter. Är du nyfiken på hur mycket de producerar just nu?

Från 0 till 4 200 000 kWh

Karlskrona Solparks sju etapper producerar tillsammans grön el som motsvarar drygt 700 hushålls helårsförbrukning.

Affärsverken har byggt ut etapperna under sex års tid, hela vägen från 0 till 4 200 000 kWh.

Därför satsar vi på solenergi

Affärsverken levererar produkter och tjänster som skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Samtidigt verkar vi i en av landets soligaste kommuner och vill ta vara på den kraft som finns i solens strålar. Därför är satsningen på Karlskrona Solpark lika viktig som självklar för oss.

Karlskrona Solparks föreningar

Karlskrona Solpark består av två föreningar och ett antal direktägare. Hur hänger det hela ihop?

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Platsen för Karlskrona Solpark är den gamla Gullbernadeponin i Lyckeby. Solinstrålningen i Karlskrona är bland de högsta i Sverige och därför är förutsättningarna så bra för en solpark.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  Solfördelarna är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

  Läs mer om föreningen här.

  Så här fungerar det att vara direktägare i Karlskrona Solpark.

  • Investeringen är minst 50 kW.
  • Varje kW kostar 15 500 kronor (exklusive moms).
  • Minsta investering är alltså 775 000 kronor (exklusive moms).

  I och med investeringen äger direktägaren en anläggningstillgång i form av installerad effekt i solparken. Denna anläggningstillgång går in i direktägarens egen bokföring och därför kan avskrivningar göras.

  All energi som produceras i Karlskrona Solpark säljs momentant till gällande timspotpris. Dessutom säljs ursprungsgarantierna som tilldelas. Detta utgör Karlskrona Solparks intäkter. Kostnaderna utgörs av de operativa driftkostnaderna för administration och underhåll.

  Två gånger om året sammanställs intäkterna och kostnaderna och utbetalning görs till direktägarna. Dessa utbetalningar är skattepliktiga intäkter i direktägarens bokföring.

  (Exempel från 2022: En direktägare med 50 kW fick intäkter på cirka 80 000 kronor och kostnader på cirka 3 000 kronor.)

  Avtalstruktur

  • Överlåtelseavtal som reglerar köpet av anläggningstillgången från Affärsverken (ansvarig för byggandet).
  • Andelsavtal som reglerar ägandet av hela Karlskrona Solpark med alla övriga direktägare.
  • Samarbetsavtal som reglerar att direktägaren överlåter ansvaret för drift och underhåll till Driftföreningen.
  • (Driftföreningen har i sin tur ett partnerskapsavtal där man köper tjänsterna för drift, underhåll och administration från Affärsverken).

  För att teckna sig för en investering i de kommande etapperna så signeras en bindande avsiktsförklaring.
  I samband med den erläggs också en anmälningsavgift på 10 procent av köpeskillingen.

  En andel producerar cirka 100 kWh per år. För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Som kund får du betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris).

  Om du vill veta vad din andel kan ge dig, baserat på genomsnittligt elpris och snittintäkt, kan du kika på kalkylen.

  Historik Karlskrona Solpark
  Sedan första maj 2019 då Karlskrona Solpark togs i drift har det sett ut såhär:

  År kWh per andel kronor per andel
  2023 104 101
  2022 99 209
  2021 88 71
  2020 99 36
  2019 (8 månader) 77 38

  Ja du kan äga andelar i Karlskrona Solpark oavsett vart i landet du bor. Men du måste ha Affärsverken som elhandelsleverantör.

  Medlemmar i Solfördelarna får avdrag för andelsägande i Solfördelarna på den vanliga fakturan från Affärsverken. Avdraget presenteras som en separat post på fakturan.

  En solpanel motsvarar ungefär fem andelar.

  kWp står för kilowatt peak. Det är så mycket som solcellerna genererar under ideala förhållanden och så som de testas hos tillverkarna.

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  Snö skottas inte bort från solpanelerna eftersom risken att skada panelerna är stor. Vid skottning kan små sprickor uppstå och med tiden kan sprickorna leda till större skador. Av samma anledning rekommenderas de som har solceller på sina tak att inte heller skotta bort snön.

  Trots att det kan vara fint väder även i vintertid är solcellernas produktion liten under årets mörkare månader. Därför går inte några större mängder energi förlorad om solpanelerna under en tid är täckta med snö.