Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Så funkar delägarskap i Karlskrona Solpark

Karlskrona Solpark producerar grön el av solens strålar. Många vill bidra till ett mer hållbart samhälle och i solparken finns möjlighet för alla att hjälpa till – här har både privatpersoner och företag andelar och drar sitt strå till den hållbara stacken.

Karlskrona Solpark är andelsägd och en andel motsvarar cirka 0,1 kW eller cirka 100 kWh per år. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan mindre företag och privatpersoner köper andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona.

Genom detta får så många som möjligt chans att producera grön el och ta del av avkastningen. Dessutom säkrar andelsägarna en klimatsmart elförsörjning och blir mindre beroende av priset på elmarknaden.

Det som behövs för att utnyttja andelarna är ett elhandelsavtal med Affärsverken.

Privatkund – Teckna elavtal

Företag och flerbostadshus – Teckna elavtal

Alltid el från Karlskrona

Andelsägarna i Karlskrona Solpark kan alltid ha fördel av förnybar energi från soliga Karlskrona, var de än bor. En delägare behåller sina andelar och solavdraget på elräkningen även vid flytt. Andelarna kan ges bort eller gå i arv. Vill exempelvis ett företag eller en organisation göra en större investering finns möjlighet att bli direktägare.

Bli direktägare i Karlskrona Solpark

Solfördelarna i Karlskrona

Andelsägarna är medlemmar i Solfördelarna i Karlskrona. Det är en ekonomisk förening som genom samarbetsavtal med Affärsverken räknar in delägarens elproduktion i den vanliga elräkningen. På fakturan från Affärsverken specificeras använd energi och avdrag för andelen i solparken. Föreningen ska verka för att etablera ny produktion av solenergi.

Karlskrona Solpark Driftförening

Solparken administreras och hanteras via en driftförening. Driftföreningen hanterar elproduktion, elcertifikat, nätkostnader, drift, arrende av mark, bokföring med mera. Detta förenklar ägandet och förvaltningen av solparken.

Den som är andelsägare i solparken måste godkänna stadgarna för föreningarna Solfördelarna i Karlskrona och Karlskrona Solpark driftförening.

Stadgar för Solfördelarna i Karlskrona Ekonomisk Förening
Stadgar för Karlskrona Solpark Driftförening (ekonomisk förening)

 

Läs mer om Karlskrona Solpark