Google Translate:

Så funkar det att vara delägare

Som andelsägare i Karlskrona Solpark får du alltid förnybar energi från Sveriges soligaste stad, var du än bor eller flyttar. Det enda du behöver för att kunna utnyttja dina andelar är ett elhandelsavtal med Affärsverken, det kan du teckna här. Du behöver inte ha solceller hemma, men kan kombinera med egna. Du som tänker på nästa generation kan ge bort andelar.

Andelsägare

Som andelsägare och medlem i Solfördelarna i Karlskrona bidrar du till produktionen av miljövänlig el. Du sänker dina energikostnader utan att behöva köpa eller montera egna solceller. Dessutom säkrar du din framtida klimatsmarta elförsörjning och blir mindre beroende av priset på den böljande elmarknaden.

Eftersom solcellerna inte sitter fast på ditt tak, så har du kvar dina andelar och ditt solavdrag på elräkningen även om du flyttar. Du kan också ge bort andelar eller låta dem gå i arv. En andel motsvarar 0,1 kW eller cirka 100 kWh per år.

Vill man göra en större investering, kanske företag eller organisationer, så finns det möjlighet att bli direktägare.

Läs om att bli direktägare

Solfördelarna i Karlskrona Ekonomisk Förening

Som andelsägare är du medlem i Solfördelarna i Karlskrona. Det är en ekonomisk förening som genom samarbetsavtal med Affärsverken räknar in din elproduktion i din vanliga elräkning. Du får en faktura från Affärsverken med använd energi och avdrag för din andel. Den elproduktion som baserats på din andel är tydligt specificerad. Föreningen ska också verka för att etablera ny produktion av solenergi så snart behovet finns.

Karlskrona Solpark Driftförening (ekonomisk förening)

Solparken administreras och hanteras via en driftförening. Driftföreningen hanterar elproduktionen, elcertifikat, ursprungsgarantier, nyttjanderätten, nätkostnader, drift, arrende av mark, underhåll, avräkning, bokföring, försäkringar, garantier etc. Allt i syfte att förenkla ägande och bedriva en effektiv förvaltning.

När du köper andelar måste du godkänna stadgarna för föreningarna Solfördelarna och Karlskrona Solpark driftförening. Du kan läsa dem nedan:

Stadgar för Solfördelarna i Karlskrona Ekonomisk Förening
Stadgar för Karlskrona Solpark Driftförening (ekonomisk förening)

 

Läs mer och beställ