Google Translate:

Så funkar delägarskap i Karlskrona Solpark

Karlskrona Solpark producerar grön el av solens strålar. Många vill bidra till ett mer hållbart samhälle och i solparken finns möjlighet för alla att hjälpa till – här har både privatpersoner och företag andelar och drar sitt strå till den hållbara stacken.

Karlskrona Solpark är andelsägd och en andel motsvarar 0,1 kW och producerar cirka 100 kWh per år. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan mindre företag och privatpersoner köper andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona.

Genom detta får så många som möjligt chans att producera grön el och ta del av avkastningen. Dessutom säkrar andelsägarna en klimatsmart elförsörjning och blir mindre beroende av priset på elmarknaden.

Det som behövs för att utnyttja andelarna är ett elhandelsavtal med Affärsverken. Därefter köper du andelar via länken nedan eller lämnar intresseanmälan om ditt företag vill bli direktägare.

Så här går köpet av andelar till

Använd länken ovan för att köpa andelar. Vår rekommendation är att köpa andelar motsvarande maximalt 80 procent av din årsförbrukning. Detta för att du inte ska bli betraktad som elproducent. När du köpt dina andelar får du en beställningsbekräftelse via mail. Du betalar när vi skickar ut fakturan för din beställning (oftast inom två veckor från beställning). När vi har fått in din betalning så får du avdrag på din faktura från och med nästa månadskifte.

Alltid el från Karlskrona

Andelsägarna i Karlskrona Solpark kan alltid ha fördel av förnybar energi från soliga Karlskrona, var de än bor. En delägare behåller sina andelar och solavdraget på elräkningen även vid flytt. Andelarna kan ges bort eller gå i arv. Vill exempelvis ett företag eller en organisation göra en större investering finns möjlighet att bli direktägare.

Energin som produceras av dina andelar säljs direkt på elmarknaden till gällande timspotpris, timme för timme. Intäkten sammanställs månadsvis och överskottet betalas ut som ett avdrag på din elfaktura, månad för månad. Under soliga sommarmånader blir avdraget stort, under vintermånaderna blir det mindre.

Solfördelarna i Karlskrona

Andelsägarna är medlemmar i Solfördelarna i Karlskrona. Det är en ekonomisk förening som genom samarbetsavtal med Affärsverken räknar in delägarens elproduktion i den vanliga elräkningen. På fakturan från Affärsverken specificeras använd energi och avdrag för andelen i solparken. Föreningen ska verka för att etablera ny produktion av solenergi.

Karlskrona Solpark Driftförening

Solparken administreras och hanteras via en driftförening. Driftföreningen hanterar elproduktion, elcertifikat, nätkostnader, drift, arrende av mark, bokföring med mera. Detta förenklar ägandet och förvaltningen av solparken.

Den som är andelsägare i solparken måste godkänna stadgarna för föreningarna Solfördelarna i Karlskrona och Karlskrona Solpark driftförening.

Stadgar för Solfördelarna i Karlskrona Ekonomisk Förening
Stadgar för Karlskrona Solpark Driftförening (ekonomisk förening)

 

Läs mer om Karlskrona Solpark