Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Tillgänglighet

Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Affärsverken står bakom den här webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur affarsverken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från affarsverken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post till kundservice@affarsverken.se, eller ringa kundservice 0455-783 75 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till webben@affarsverken.se eller via formuläret på denna sida så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan, vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmän kommentar gällande hela webbplatsen.

iFrame används på denna webbplatsen. Arbete pågår att minimera användning av iFrame.

Talande webb har i dagsläget problem med uppläsning av telefonnummer.

Tjänster som ligger utanför affarsverken.se har okänd tillgänglighetsstatus.

En del funktioner fungerar inte fullt ut med webbläsaren Internet Explorer 11. Vi rekommenderar i stället webbläsarna Edge, Firefox eller Chrome.

Problem vid användning utan synförmåga

Vissa sidor innehåller pdf-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och kan orsaka problem vid uppläsning. Arbete pågår för att anpassa filerna.

Webbplatsen har begränsat stöd för vissa uppläsande hjälpmedel.

Inloggning på mina sidor med lösenord är inte tillgänglighetsanpassad ännu.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Vissa sidor innehåller pdf-dokument med otillräcklig kontrast och kan orsaka problem vid läsning.

Webbplatsen har begränsat stöd för vissa uppläsande hjälpmedel.

Inloggning på mina sidor med lösenord är inte tillgänglighetsanpassad ännu.

Problem vid användning utan hörsel

En del Youtube filmer saknar textning.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

En del Youtube filmer saknar textning.

Oskäligt betungande anpassning

Affärsverken åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inloggade sidor, kartor för laddstolpar, kartor för återvinningscentraler och Skärgårdstrafiken (tidtabell och karta) på affarsverken.se är idag inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

På webbplatsen finns ett antal dokument länkade som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (9 §, 1 st, 3 p).
"digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll".

Detta innefattar dokument som tagits fram av annan part än Affärsverken.

Hur vi testat webbplatsen

Milou har gjort en oberoende granskning av webbsidan.
Senaste bedömningen gjordes den 3 juni, 2021. Sidan uppdaterades senast den 8 september, 2021.

Meddelandefunktion för tillgänglighetsproblem

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet