Google Translate:

Tillgänglighet

Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Affärsverken står bakom den här webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur affarsverken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från affarsverken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post till kundservice@affarsverken.se, eller ringa kundservice 0455-783 75 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post till webben@affarsverken.se eller via formuläret på denna sida så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmän kommentar gällande hela webbplatsen.

Tjänster som ligger utanför affarsverken.se har okänd tillgänglighetsstatus.

En del funktioner fungerar inte fullt ut med webbläsaren Internet Explorer 11. Vi rekommenderar i stället webbläsarna Edge, Firefox eller Chrome.

Problem vid användning av webbplatsen med hjälpmedel

Vissa sidor innehåller pdf-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och kan orsaka problem vid uppläsning. Arbete pågår för att anpassa filerna.

Webbplatsen har begränsat stöd för uppläsande hjälpmedel, vilket kan göra det svårt att komma åt och använda delar av webbplatsen.

Texten på webbplatsen går att förstora, men en del innehåll hamnar då ovanpå annat innehåll vilket kan göra innehållet svårt att läsa.

Tidtabellerna på skärgårdstrafiken saknar stöd för hjälpmedel.

Oskäligt betungande anpassning

Affärsverken åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inloggade sidor, kartor för laddstolpar, kartor för återvinningscentraler och kartor för skärgårdstrafiken på affarsverken.se är idag inte fullt tillgängliga. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

På webbplatsen finns ett antal dokument länkade som inte omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (9 §, 1 st, 3 p).
"digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll".

Detta innefattar dokument som tagits fram av annan part än Affärsverken.

Hur vi testat webbplatsen

Milou har gjort en granskning av webbsidan.
Senaste bedömningen gjordes den 17 maj, 2023. Sidan uppdaterades senast den 25 maj, 2023.

Meddelandefunktion för tillgänglighetsproblem

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet