Google Translate:

För dig som är elinstallatör

Vi vill göra det enkelt för dig som elinstallatör. Här finns information och anvisningar samlat för dig som installerar trygg, säker och framtidsäkrad el till våra kunder.

Föranmälan

Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt eller mätplats, samt tillfälliga anslutningar, ska anmälas till oss. Föranmälan, färdiganmälan och tillfällig anslutning hanterar du via föranmälan.nu.

Ledningsanvisning

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga ska beställa en ledningsanvisning för att undvika skador på kablar och ledningar. Detta gör du genom att göra en begäran om ledningsanvisning via ledningskollen.se.

Tekniska anvisningar

De tekniska anvisningarna anger hur installationer i elnätet behöver genomföras för att vara säkra och leva upp till våra krav. Alla arbeten som utförs i vårt nät måste följa dessa anvisningar.