Google Translate:

Håll byggarbetsplatsen varm

Vi levererar tillfällig värme till byggarbetsplatser inom vårt fjärrvärmenät under den period arbetet pågår.

Företag och flerbostadshus

Så fungerar värme på bygget

Byggvärmen fungerar som vanlig vattenburen värme och kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Om byggarbetsplatsen ligger inom vårt nätområde kan vi stå till tjänst.

Är du intresserad av byggvärme?

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}