Google Translate:

Värme som gör att du kan luta dig tillbaka

Fjärrvärmen från Karlskrona är inte bara producerad nära dig – den är även förnybar, driftsäker och ekonomisk. Dessutom kan fjärrvärme höja värdet på din fastighet.

Anslut din villa till fjärrvärme – utifrån dina behov

Vi tar gärna fram ett förslag som utgår från just dina värmebehov och förutsättningar för installation. Den gröna, smarta och bekväma värmevardagen väntar. Gör en intresseanmälan så undersöker vi om din fastighet kan anslutas till fjärrvärmenätet.

Enkelt

Installationen löser vi

Vi kan hjälpa dig med hela installationen utan att det behöver påverka ditt befintliga värmesystem.

Ryms på liten yta

Det enda du behöver ha i din villa är ett litet skåp som är sammankopplat med ditt vattenburna värmesystem.

Driftsäkert och enkelt

Din arbetsinsats blir minimal eftersom fjärrvärme är mycket driftsäkert och enkelt att hantera.

Värme som inte tar slut

Det är ingen risk att du plötsligt bara har kallvatten eftersom både värme och varmvatten flödar direkt från värmeverket.

Värmeekonomiskt

Stabilitet ger låg servicekostnad

Systemet är stabilt och i princip underhållsfritt, vilket ger låga servicekostnader.

Sänker uppvärmningskostnaderna

Fjärrvärme ger billigare uppvärmning än med de flesta andra uppvärmningssystem.

Håller för framtiden

Med riktigt lång livslängd håller fjärrvärmen dig varm i många år framöver och kan dessutom höja värdet på din fastighet.

Grönt

Miljövänligt från skogen

Värmen skapas med 100 procent förnybart biobränsle och produktionen är helt fossilfri.

Från väldigt nära dig

Biobränslet kommer från restprodukter i skogarna omkring oss och värmen produceras på våra värmeverk i Karlskrona.

Ger mer grön el

När vi producerar fossilfri fjärrvärme på Kraftvärmeverk Karlskrona skapas också rakt igenom grön el.

Välj om du vill hyra eller köpa

Kostnaden för fjärrvärme består av en anslutningskostnad och en kostnad för fjärrvärmecentralen. När din anläggning har kopplats in på fjärrvärmenätet betalar du en månadskostnad för energiförbrukningen per kilowattimme.

Så här går det till

Vi hjälper dig att installera och få en driftklar fjärrvärmeanläggning för värme och varmvatten i din bostad. Vi tar fram ett förslag som utgår från just dina värmebehov och förutsättningar för installation och anslutning av värmeväxlare.

För installatörer

Om du anlitar en annan leverantör för installation av fjärrvärme ska den behöriga installatören ta del av särskilda anvisningar. Här finns den viktiga informationen samt den föranmälan som ska skickas in innan installationen tar vid.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Gör intresseanmälan så hanterar vi din anmälan och återkopplar till dig med svar.

  Den är ungefär stor som ett badrumsskåp. Monteras på väggen.

  Vi gräver cirka 60 centimeter djupt och 70 centimeter brett. Vi gör så lite åverkan som möjligt och när arbetet är klart återställs marken.

  Hög driftsäkerhet. Vi har flera produktionsanläggningar som är bemannade dygnet runt. Jourutryckning för reperation på din central finns i serviceavtalet.

  Det åligger fastighetsägaren att informera nya ägaren om villkor för fjärrvärmen. Den nya ägaren tar över hyresavtalet. Möjlighet finns också att köpa loss fjärrvärmecentralen till ett restvärde.

  Om något inte står rätt till med din fjärrvärme undersöker du som fastighetsägare i första hand fastighetens undercentral.

  Kvarstår felet ring vår kundservice på ordinarie öppettider och anmäl på telefon 0455-783 75 eller via chatten. Alla andra tider ringer du vårt journummer på telefon 0455-800 25.