Google Translate:

Välkommen att logga in

Vi vill förbättra din kundupplevelse! Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra inloggade sidor.

företag och fastighetsägare

El- och värmetjänster

Här kan du som kund se och administrera dina värmetjänster, din el och dina fakturor.

privat

El- och värmetjänster

Här kan du som kund se och administrera dina värmetjänster, din el och dina fakturor.

privat, företag och fastighetsägare

Avfallstjänster

Här kan du som har avfallsabonnemang logga in och hantera dina avfallstjänster.

Privatkunder med BankID kan logga in direkt. Företag och fastighetsägare loggar också in genom BankID, men måste först skaffa användarkonto till sig själv eller en kollega.

Skaffa användarkonto för företag