Google Translate:

Välkommen att logga in

Vi vill förbättra din kundupplevelse! Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra inloggade sidor.

privat, företag och fastighetsägare

El- och värmetjänster

Här kan du som kund se och administrera dina värmetjänster, din el och dina fakturor.

Logga in som privatperson

Logga in som företag

privat

El- och avfallstjänster

I affärsverkens app kan du se och administrera dina avfallstjänster, din el och dina fakturor.