Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Lämna förpackningar och tidningar

Sortera förpackningar, tidningar, glas och plast på någon av de cirka 50 återvinningsstationerna som är tillgängliga dygnet runt. Dessa är oftast placerade på allmänna områden vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Återvinningsstationer

Hitta din återvinningsstation

Vi på Affärsverken sköter återvinningsstationerna inom Karlskrona kommun på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Är du osäker på vad som ska slängas vart?

Använd vår sorteringsguide på webben eller sök upp Sorteringsbot Karlskrona på Messenger om du är osäker.

Frågor och svar

    På återvinningscentralen slänger du grovavfall, det vill säga större saker som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

    En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältan återvinningscentral.

    Öppettider för återvinningscentraler.

    Är det skräpigt och ofräscht på din återvinningsstation? Här anmäler du det (Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida)

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.