Google Translate:

Lämna förpackningar och tidningar

Sortera förpackningar, tidningar, glas och plast på någon av de cirka 50 återvinningsstationerna som är tillgängliga dygnet runt. Dessa är oftast placerade på allmänna områden vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Återvinningsstationer

Hitta din återvinningsstation

Vi på Affärsverken sköter återvinningsstationerna inom Karlskrona kommun på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Är du osäker på vad som ska slängas vart?

Nedan finns vår sorteringsguide i pdf format eller så följer du länken till vår sorteringsguide på webben.

Frågor och svar

    På återvinningscentralen slänger du grovavfall, det vill säga större saker som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

    En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältan återvinningscentral.

    Öppettider för återvinningscentraler.

    Är det skräpigt och ofräscht på din återvinningsstation? Här anmäler du det (Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida)

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.