Google Translate:

Elnät

Morgondagens elnät idag

Vi är lampan som lyser upp din vardag, bränslet till ditt laddbara fordon och mottagaren av din egenproducerade el. Genom smarta nät transporteras elen snabbt och säkert via våra ledningar hem till dig. Framtidssäkrad infrastruktur för ett hållbart Karlskrona.

Elnätspriser

Här hittar du elnätspriser och avtalsvillkor för både privatkunder, företag och flerbostadshus.

Ska du flytta?

Flyttar du till en fastighet i centrala Karlskrona med omnejd så behöver du teckna ett elnätsavtal med oss. Detta gör du enkelt genom att fylla i digitalt formulär på webben.

Tänk på att teckna avtalet i god tid. Vi behöver få in avtalet senast tre vardagar före den dagen du önskar få i gång elen. Givetvis hjälper vi dig även om du behöver elen snabbare än så, men då tillkommer en extra kostnad.

Skillnad mellan elnätsavtal och elhandelsavtal?

För att kunna få el till ditt hem eller till din verksamhet behöver du två olika typer av avtal.

Elnätsavtalet tecknar du alltid med det elnätsföretag som äger elledningarna i området där du bor. Elhandelsavtalet tecknas med det elhandelsföretag som du väljer att köpa elen du förbrukar av.

Elmätare och elförbrukning

Din elmätare registrerar hur mycket el som används i ditt hem eller din verksamhet och läses av automatiskt av oss.

Elarbeten och elinstallationer

Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

För dig som är elinstallatör

Här finns information och anvisningar samlat för dig som installerar trygg, säker och framtidsäkrad el till våra kunder.

PRIVAT, FÖRETAG OCH FASTIGHETSÄGARE

Logga in och hantera dina tjänster

Du får en översikt över din elförbrukning och kan jämföra den med tidigare år. Du kan se information om dina anläggningar och sök fakturor.

Årlig rapport

Enligt Ellagen måste varje nätbolag ha en övervakningsplan. Planen ska visa att nätbolaget inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt. Varje år rapporteras de åtgärder som vidtagits, enligt föregående års övervakningsplan, till Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars respektive år.

Vi finns här

Du kan alltid kontakta oss för hjälp och information om våra produkter och tjänster.