Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Att tänka på vid elarbeten och elinstallationer

Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

Elarbeten du kan göra själv

Vänd dig dock alltid till en fackman om du är minsta osäker på hur man gör.

  • Byta trasig säkring och återställa utlöst automatsäkring.
  • Byta glödlampor.
  • Montering av skarvsladdar.
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A).
  • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen.

Anlita behörig elinstallatör

När du vill dra in el till ditt hus eller för en tillfällig anläggning kontaktar du en elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras. När installationen är klar skickar installatören in en färdiganmälan till oss. Nu är din anläggning klar för tillkoppling. Exempel på arbeten som endast får utföras av en elinstallatör:

  • Installation av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
  • Förläggning av kabel i mark.

För elinstallatörer

Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt eller mätplats, samt tillfälliga anslutningar, ska anmälas till oss. Föranmälan, färdiganmälan och tillfällig anslutning hanterar du via föranmälan.nu.

 

Beställ ledningsanvisning vid grävarbete

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga ska beställa en ledningsanvisning för att undvika skador på kablar och ledningar. Detta gör du genom att göra en begäran om ledningsanvisning via Ledningskollen.se. Den når alla berörda ledningsägare som är med i Ledningskollen. Du blir sedan kontaktad av de ledningsägare som har kablar/ledningar i det aktuella markområdet. Tjänsten är kostnadsfri. Tänk på att göra din begäran senast fem arbetsdagar före önskat visningstillfälle.