Google Translate:

Att tänka på vid elarbeten och elinstallationer

Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

Elarbeten du kan göra själv

Vänd dig dock alltid till en fackman om du är minsta osäker på hur man gör.

  • Byta trasig säkring och återställa utlöst automatsäkring.
  • Byta glödlampor.
  • Montering av skarvsladdar.
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A).
  • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen.

Anlita behörig elinstallatör

När du vill dra in el till ditt hus eller för en tillfällig anläggning kontaktar du en elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras. När installationen är klar skickar installatören in en färdiganmälan till oss. Nu är din anläggning klar för tillkoppling. Exempel på arbeten som endast får utföras av en elinstallatör:

  • Installation av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
  • Förläggning av kabel i mark.