Google Translate:

Elnätspriser och avtalsvillkor

Vi äger elledningarna och ser till att elen transporteras snabbt och säkert i vårt nät. Som elnätskund hos oss kan du vara trygg med att vi levererar så att din vardag fungerar.

Privatkund

Säkringsabonnemang upp till 63A

För privatkunder med huvudsäkring upp till 63A.

Företag och flerbostadshus

Säkringsabonnemang upp till 63A

För företag och flerbostadshus med huvudsäkring upp till 63A.

Företag och flerbostadshus

Effektabonnemang 80A eller högre

För företag och flerbostadshus med huvudsäkring 80A eller högre.

Du kan påverka ditt elnätspris

Genom att anpassa huvudsäkringen efter din förbrukning så kan du påverka den fasta kostnaden. Om du sänker din elförbrukning så minskar den rörliga kostnaden. Har du dessutom en jämnare elanvändning fördelat på fler timmar kan du få lägre effektkostnad.

Logga in på affarsverken.se och följ din elförbrukning

Vad ingår i elnätspriset?

Som elnätskund hos oss kan du vara trygg med att vi levererar elen så att din vardag fungerar. Du betalar för säker och stabil transport av el i ledningarna men också för att elnätet ska framtidsäkras, byggas ut och anpassas för nya tekniska och smarta lösningar. I din elnätsavgift ingår också drift och underhåll av elnätet.

Avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor som är framtagna av Energiföretagen och Konsumentverket.

Tillfällig elanslutning

Behöver du tillfällig el för ett specifikt projekt? Vi levererar el där du behöver den – när du behöver den. Kontakta oss!

Ny elanslutning

Ska din fastighet eller anläggningar nyanslutas? Här hittar du priser för anslutning av säkring eller hög- och lågspänning. Behöver du utöka befintligt abonnemang. Kontakta oss!

Återanslutning

Ska din fastighet eller anläggningar återanslutas? Här hittar du priser för återanslutning.