Google Translate:

Våra och elbranschens avtalsvillkor för el

I Affärsverkens särskilda avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el som är framtagna av Energiföretagen och Konsumentverket.

 

Våra avtalsvillkor

Här hittar du Affärsverkens särskilda villkor för de olika avtalstyperna.

Elhandel

För privatkunder:

Giltiga från och med 20 maj 2024.
Särskilda avtalsvillkor för konsumenter

Giltiga från och med 20 oktober 2021.
Särskilda avtalsvillkor för konsumenter

För företagskunder:

Giltiga från och med 20 maj 2024.
Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare och övriga juridiska personer

Giltiga från och med 20 oktober 2021.
Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare och övriga juridiska personer

För mikroproducenter:

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor för köp av Överskottsproduktion (pdf)

För småskalig elproduktion:

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor för köp av Småskalig elproduktion (pdf)

 

Elbranschens avtalsvillkor

På svenska:

Elhandel

För privatkunder:

EL 2012 K (rev 2) (pdf)

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2)

För företag:

Särskilda villkor anvisningsleverantör för näringsidkare 2012 N rev (pdf)

EL 2012 N (rev) 

 

Elnät

För privatkunder:

NÄT 2012 K (rev)

 
För företag:

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)

 

In English:

Electricity supply

Domestic consumers:

pdf.pngEL 2012 K (rev 2)

pdf.pngSpecial conditions for sale of electricity by nominated electricity trading undertaking to domestic consumers (rev 2)

Business operations or similar activities:

pdf.pngEL 2012 N (rev) in english (pdf)

 

Power transmission and distribution network

Domestic consumers:

NÄT 2012 K (rev)

 
Business operations or similar activities:

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)