Google Translate:

Våra och elbranschens avtalsvillkor för el

I Affärsverkens särskilda avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el som är framtagna av Energiföretagen och Konsumentverket.

 

Våra avtalsvillkor

Här hittar du Affärsverkens särskilda villkor för de olika avtalstyperna.

Elhandel

För privatkunder:

Särskilda avtalsvillkor för konsumenter. Gäller från och med 2021-10-20.

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor konsumenter.pdf

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor - Krona Kraft konsumenter.pdf

För företagskunder:

Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare och övriga juridiska personer. Gäller från och med 2021-10-20.

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor näringsidkare.pdf

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor - Krona Kraft näringsidkare.pdf

För mikroproducenter:

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor för köp av Överskottsproduktion.pdf

För småskalig elproduktion:

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor för köp av Småskalig elproduktion.pdf

Termografering

För privatkunder:

Särskilda avtalsvillkor för Termografering

 

Elbranschens avtalsvillkor

På svenska:

Elhandel

För privatkunder:

EL 2012 K (rev 2).pdf

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2)

För företag:

Särskilda villkor anvisningsleverantör för näringsidkare 2012 N rev.pdf

EL 2012 N (rev) 

 

Elnät

För privatkunder:

NÄT 2012 K (rev)

 
För företag:

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)

 

In English:

Electricity supply

For consumers:

EL 2012 K (rev)

Special conditions for sale of electrcity by nominated electricity trading (rev) in english.pdf

 

Power transmission and distribution network

For consumers:

NÄT 2012 K (rev)

 
For businesses :

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)