Google Translate:

Våra och elbranschens avtalsvillkor för el

I Affärsverkens särskilda avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el som är framtagna av Energiföretagen och Konsumentverket.

 

Våra avtalsvillkor

Här hittar du Affärsverkens särskilda villkor för de olika avtalstyperna.

Elhandel

För privatkunder:

Särskilda avtalsvillkor konsumenter.pdf

För företagskunder:

Affärsverkens särskilda avtalsvillkor Näringsidkare.pdf

För mikroproducenter:

pdf.pngSärskilda villkor för köp av Överskottsproduktion.pdf

Elbranschens avtalsvillkor

På svenska:

Elhandel

För privatkunder:

EL 2012 K (rev 2).pdf

Särskilda villkor anvisningsleverantör för konsument 2012 K rev.pdf 

För företag:

Särskilda villkor anvisningsleverantör för näringsidkare 2012 N rev.pdf

EL 2012 N (rev) 

 

Elnät

För privatkunder:

NÄT 2012 K (rev)

 
För företag:

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)

 

In English:

Electricity supply

For consumers:

EL 2012 K (rev)

Special conditions for sale of electrcity by nominated electricity trading (rev) in english.pdf

 

Power transmission and distribution network

For consumers:

NÄT 2012 K (rev)

 
For businesses :

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)