Beskrivning: Webb och app kan vara otillgängliga under kvällen.
Orsak: IT utför en systemuppdatering.
Kontaktperson: Varmt välkommen tillbaka imorgon den 20/6.

Google Translate:

Beskrivning: Webb och app kan vara otillgängliga under kvällen.
Orsak: IT utför en systemuppdatering.
Kontaktperson: Varmt välkommen tillbaka imorgon den 20/6.
Avfallstjänster

Tillsammans gör vi Karlskrona hållbart

Det är lätt att vara miljöhjälte. Vi guidar dig rätt när du sorterar och slänger avfall, från bananskal till farliga kemikalier.

Privathushåll

Vi hämtar ditt avfall

Vi gillar valfrihet. Hos oss kan du välja bland fler abonnemang för hämtning av ditt avfall, olika stora kärl och olika intervaller då de ska tömmas.

Priser för hämtningsabonnemang

HUSHÅLLSAVFALL

Ändrade hämtningstider för avfall

Med anledning av helgdagar blir det vissa förändringar i avfallshämtningen.

Sortering

Sortera rätt

För att återvinning ska fungera behöver ditt avfall vara rätt sorterat. Använd vår guide på webben eller ladda ner vår sorteringsbot till mobilen om du är osäker.

Företag och flerbostadshus

Hållbara företagslösningar

Att ditt företag sorterar avfallet i rätt fraktioner är bra både för miljön och ekonomin. Vi hjälper dig planera och hantera allt.

Trädgårdsdags!

Nu startar äntligen trädgårdssäsongen. Läs mer om trädgårdsabonnemang eller trädgårdssäck och teckna eller beställ nedan.

ÅTERVINNING

Nu kan vi hjälpa dig att återvinna dina gamla kläder!

Vi kommer nu att börja samla in, återbruka och återvinna kläder, textilier och skor på en del av våra återvinningscentraler. Arbetet sker i samarbete med Human Bridge.

Praktiskt för dig och bra för miljön!

Frågor och svar

  Du som är privatperson kan se din nästa hämtning i Affärsverkens app, som du laddar ner i App Store eller Google play.

  På fakturan kan du se vilken vecka och veckodag du har hämtning. För de med hämtning var fjärde vecka kan du se vilken startvecka du har och vilken veckodag vi hämtar. Vi påbörjar hämtning från klockan 06:00.

  Här hittar du mer information

  Här hittar du öppettider och karta till våra bemanande återvinningscentraler i Karlskrona Kommun.

  Det är viktigt att sortera. Det du sorterar förbli sorterat, tills det återvinns. Vi på Affärsverken mellanlagrar ditt sorterade avfall på vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan. Sedan transporteras de olika materialen vidare för återvinning.

  Mer information om vad som händer med avfallet

  Mer information om Mat separat

  På återvinningscentralen slänger du grovavfall det vill säga större saker, som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

  En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältans återvinningscentral.

  Öppettider för återvinningscentraler.

  Resurshushållningsplan 2018-2025 beskriver hur Karlskrona kommun ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Arbetet ska resultera i att avfallets mängd och farlighet ska minska och att servicen samt tillgänglighet ska öka.

  Du hittar mer informationen om planen här

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.