Google Translate:

Anmäl ägarbyte när du säljer ditt hus

Vid en flytt är det mycket att tänka på. Till exempel ska du som fastighetsägare anmäla ägarbyte. När vi har fått in flyttanmälan, och lagfarten för ägarbytet gått igenom, är du inte längre ansvarig för avfallshämtningen för fastigheten. Anmäl nedan.