Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Hållbarhet på Affärsverken

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och för din skull. Sedan 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hittar våra hållbarhetsredovisningar längre ner på sidan.

Stora och små insatser

Vi värnar om Karlskrona

Affärsverken gör stora och små saker för att värna om Karlskrona. Allt ifrån att minska utsläppen i Skärgårdstrafiken till att arbeta med Iot-lösningar för en mer hållbar framtid.

Våra ISO certifikat

Affärsverken har en lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och var ett av Sveriges första miljöcertifierade bolag redan 1999. 2007 kvalitetscertifierade vi oss och 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete. Se våra certifieringar på länken nedan.

Hållbarhetsredovisning

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet. Läs rapporterna via länken nedan.

#HI nr 1 2020

Årets första nummer av #HI - vårt magasin om hållbarhet och innovation är ute! Läs bland annat om världens första återbruksgalleria, självkörande fordon och hur vi på Affärsverken möter framtidens utmaningar med hjälp av innovation. Och mycket mer. Trevlig läsning!

Stora och små insatser

Förenklad återvinning

Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar. Här kan du läsa mer om vårt återvinningsarbete.

Stora och små insatser

Närproducerad el och värme

Vårt kraftvärmeverk erbjuder närproducerad el och värme. Anläggningen är en storslagen miljösatsning som drivs av förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}