Google Translate:

Först Karlskrona sedan världen

Hållbarhet är en självklar del i allt vi gör. Från förnybara energikällor till att aktivt jobba för att varenda människa ska känna sig inkluderad. Vi tar oss an uppgiften med sunt förnuft, ny teknik och vissheten att globala mål aldrig kan nås utan att först ha lokala lösningar på plats.

Vi älskar Karlskrona

Hållbarhet på Affärsverken

Affärsverken har som mål att bli fossiloberoende senast 2030 och arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhet. Längs vägen tar vi ett helhetsgrepp på frågor som energiomställning, cirkulär ekonomi och framtidssäkrad, uppkopplad stad. Det är själva grunden vi står på.

Stora och små insatser

Förenklad återvinning

Genom att göra det så enkelt som möjligt att sortera rätt vill vi att restavfallet minskar i Karlskrona. Målet är att kunna återvinna eller återbruka så mycket som möjligt.

Stora och små insatser

Värme, el och solenergi från nära dig

Kraftvärmeverk Karlskrona producerar el och värme lokalt och drivs av förnybara energikällor från närområdet. Det bidrar i sin tur till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön. Samtidigt växer Karlskrona Solpark och allt fler kunder producerar grön el med egna solceller.

Framtidssäkrad infrastruktur

Smarta nät för hållbar utveckling

Affärsverkens öppna stadsnät omfattar hela Karlskrona, inklusive öarna i skärgården. Något som är viktigt ur ett samhällsperspektiv där alla ska ha samma tillgång till information och tjänster.

#HI - läsvärt om hållbarhet och innovation

I den senaste utgåvan av #HI skriver vi om återbruk, 3D-printers, AI, uppkopplade städer och skolor – och mycket mer så klart!

Hållbarhetsredovisning

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet.

ISO-certifikat

Affärsverken har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och var ett av Sveriges första miljöcertifierade bolag redan 1999. 2007 kvalitetscertifierade vi oss och 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete.

Social hållbarhet och uppförandekod

Vi bryr oss om hållbar utveckling och vi bryr oss om varandra. Därför arbetar vi enligt vår uppförandekod som bygger på FN:s tio principer för hållbara företag, avseende mänskliga rättigheter, allas lika värde, arbetsvillkor och arbetsmiljö, miljöhänsyn och anti-korruption.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}