Google Translate:

Först Karlskrona sedan världen

Hållbarhet är en självklar del i allt vi gör. Från förnybara energikällor till att aktivt jobba för att varenda människa ska känna sig inkluderad. Vi tar oss an uppgiften med sunt förnuft, ny teknik och vissheten att globala mål aldrig kan nås utan att först ha lokala lösningar på plats.

Vi älskar Karlskrona

Hållbarhet på Affärsverken

Affärsverken har som mål att bli fossilfria senast 2030 och arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhet. Längs vägen tar vi ett helhetsgrepp på frågor som energiomställning, cirkulär ekonomi och framtidssäkrad, uppkopplad stad. Det är själva grunden vi står på.

Stora och små insatser

Förenklad återvinning

Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar. Här kan du läsa mer om vårt återvinningsarbete.

Stora och små insatser

Närproducerad el och värme

Vårt kraftvärmeverk erbjuder närproducerad el och värme. Anläggningen är en storslagen miljösatsning som drivs av förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön.

#HI - vårt magasin om hållbarhet och innovation

Läs bland annat om världens första återbruksgalleria, självkörande fordon och hur vi på Affärsverken möter framtidens utmaningar med hjälp av innovation. Och mycket mer!

Hållbarhetsredovisning

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet.

Våra ISO certifikat

Affärsverken har en lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och var ett av Sveriges första miljöcertifierade bolag redan 1999. 2007 kvalitetscertifierade vi oss och 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete. Se våra certifieringar på länken nedan.

Affärsverkens uppförandekod

För oss på Affärsverken är hållbarhet inte en konkurrensfördel – det ingår i vår värdegrund. Genom att vara affärsmässiga och modiga är vi med och driver teknikutvecklingen för en hållbar utveckling inom energi, kommunikation och avfallshantering. Med omtanke om dig, varandra, och miljön vi verkar i, ser vi till att minimera risker och utsläpp samtidigt som vi maximerar vår positiva påverkan genom hållbara produkter och tjänster. Genom närhet till våra kunder och till samhället lovar vi hög service och engagemang som märks.

För din såväl som vår egen skull arbetar vi enligt vår uppförandekod som bygger på FN:s tio principer för hållbara företag, avseende mänskliga rättigheter, allas lika värde, arbetsvillkor och arbetsmiljö, miljöhänsyn och anti-korruption.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}