Google Translate:

Hållbarhet på Affärsverken

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och din skull. Från och med 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hittar våra hållbarhetsredovisningar längre ner på sidan.

Vad vi gör är lika viktigt som hur vi gör det

För oss på Affärsverken är hållbarhet inte en konkurrensfördel – det ingår i vår värdegrund. Med omtanke om dig, varandra, och miljön vi verkar i, ser vi till att minimera risker och utsläpp samtidigt som vi maximerar vår positiva påverkan genom hållbara produkter och tjänster. Genom närhet till våra kunder och till samhället lovar vi hög service och engagemang som märks.

Våra ISO certifikat

Affärsverken har en lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och var ett av Sveriges första miljöcertifierade bolag redan 1999. 2007 kvalitetscertifierade vi oss och 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete. Se våra certifieringar på länken nedan.

Hållbarhetsredovisning

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet. Läs rapporterna via länken nedan.

#HI

Andra upplagan av #HI - vårt magasin om hållbarhet och innovation är ute. Läs om det smarta samhället, uppkopplade textilier och en tomatodling som är beroende av laxar. Och mycket annat så klart. Trevlig läsning!

Stora och små insatser

Förenklad återvinning

Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar. Här kan du läsa mer om vårt återvinningsarbete.

Stora och små insatser

Närproducerad el och värme

Vårt kraftvärmeverk erbjuder närproducerad el och värme. Anläggningen är en storslagen miljösatsning som drivs av förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön.

Stora och små insatser

Värnar om Karlskrona

Affärsverken gör stora och små saker för att värna om Karlskrona allt ifrån att minska utsläppen i Skärgårdstrafiken till att arbeta med Iot lösningar för en med hållbar framtid.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}