Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Google Translate:

Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Hållbarhet på Affärsverken

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom våra certifikat och hållbarhetsredovisar varje år, men det är bara grunden. Vi vill bemöta globala problem genom lokala lösningar, och tar ett helhetsgrepp på frågor som förnybar energi, cirkulär ekonomi, framtidssäkrad infrastruktur och en hållbar värdekedja. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle. Och självklart bli fossilfria, senast 2030 har vi sagt.

Stora och små insatser

Vi värnar om Karlskrona

Affärsverken gör stora och små saker för att värna om Karlskrona. Allt ifrån att minska utsläppen i Skärgårdstrafiken till att arbeta med IoT-lösningar för en mer hållbar framtid.

Stora och små insatser

Förenklad återvinning

Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar. Här kan du läsa mer om vårt återvinningsarbete.

Stora och små insatser

Närproducerad el och värme

Vårt kraftvärmeverk erbjuder närproducerad el och värme. Anläggningen är en storslagen miljösatsning som drivs av förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön.

#HI - vårt magasin om hållbarhet och innovation

Läs bland annat om världens första återbruksgalleria, självkörande fordon och hur vi på Affärsverken möter framtidens utmaningar med hjälp av innovation. Och mycket mer!

Hållbarhetsredovisning

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet.

Våra ISO certifikat

Affärsverken har en lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och var ett av Sveriges första miljöcertifierade bolag redan 1999. 2007 kvalitetscertifierade vi oss och 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete. Se våra certifieringar på länken nedan.

Affärsverkens uppförandekod

För oss på Affärsverken är hållbarhet inte en konkurrensfördel – det ingår i vår värdegrund. Genom att vara affärsmässiga och modiga är vi med och driver teknikutvecklingen för en hållbar utveckling inom energi, kommunikation och avfallshantering. Med omtanke om dig, varandra, och miljön vi verkar i, ser vi till att minimera risker och utsläpp samtidigt som vi maximerar vår positiva påverkan genom hållbara produkter och tjänster. Genom närhet till våra kunder och till samhället lovar vi hög service och engagemang som märks.

För din såväl som vår egen skull arbetar vi enligt vår uppförandekod som bygger på FN:s tio principer för hållbara företag, avseende mänskliga rättigheter, allas lika värde, arbetsvillkor och arbetsmiljö, miljöhänsyn och anti-korruption.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}