Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Ett bolag med många möjligheter

Affärsverken har en bred verksamhet med två gemensamma nämnare - hållbarhet och bra service. Vi arbetar med affärsområdena energi, cirkulär och kommunikation samt kör skärgårdstrafiken i Karlskrona.

Energi

El och elnät

Affärsverken äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona. Vi arbetar även med energieffektivisering, paketlösningar av solceller, Karlskrona solpark, laddstolpar och miljövänlig elhandel till kunder över hela Sverige.

Cirkulär

Renhållning

Vi tar hand om allt hushållsavfall på våra avfalls- och återvinningsanläggningar. Vi har även en mängd renhållningstjänster för privat- och företagskunder.

Båttrafiken

Skärgårdstrafik

Våra skärgårdsbåtar är en av de största turistattraktionerna i Karlskrona. Vi kör både reguljära turer och hyr ut båtarna för privata arrangemang.

Energi

Värme och kyla

Vi levererar grön, enkel och ekonomisk fjärrvärme – producerad lokalt och fossilfritt. En smart helhetsaffär för både privatpersoner och företag.

Kommunikation

Fiber och bredbandstjänster

Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska stadsnätet i Karlskrona. Stadsnätet är öppet, vilket innebär att du själv kan välja tjänst och tjänsteleverantör.

Verksamheten

Hållbarhet

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Hur vi väljer att hantera våra uppdrag är av stor betydelse för framtiden och för ett hållbart samhälle.