Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar oss både via telefon och e-post gällande elmarknaden och dess höga elpriser, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor.

Ett bolag med många möjligheter

Affärsverken har en bred verksamhet med två gemensamma nämnare - hållbarhet och bra service. Vi arbetar med affärsområdena energi, värme, cirkulär och kommunikation samt kör skärgårdstrafiken i Karlskrona.

Energi

El och elnät

Affärsverken äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona. Vi arbetar även med energieffektivisering, paketlösningar av solceller, Karlskrona solpark, laddstolpar och miljövänlig elhandel till kunder över hela Sverige.

Cirkulär

Avfall och återvinning

Vi tar hand om allt hushållsavfall på våra avfalls- och återvinningsanläggningar. Vi har även en mängd renhållningstjänster för privat- och företagskunder.

Båttrafiken

Skärgårdstrafik

Våra skärgårdsbåtar är en av de största turistattraktionerna i Karlskrona. Vi kör både reguljära turer och hyr ut båtarna för privata arrangemang.

Värme

Värme och kyla

Vi levererar grön, enkel och ekonomisk fjärrvärme – producerad lokalt och fossilfritt. En smart helhetsaffär för både privatpersoner och företag.

Kommunikation

Fiber och bredbandstjänster

Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska stadsnätet i Karlskrona. Stadsnätet är öppet, vilket innebär att du själv kan välja tjänst och tjänsteleverantör.

Ekonomi och organisation

En grundläggande del av Karlskrona

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag. Vi bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona.

Vår historia

Ett historiskt bolag

Sedan industrialismen tog fart under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet har Affärsverken funnits med.