Google Translate:

Ett bolag med många möjligheter

Affärsverken har en bred verksamhet med två gemensamma nämnare; hållbarhet och bra service.

verksamheten

El

Affärsverken äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona. Vi arbetar även med energieffektivisering, paketlösningar av solceller, Karlskrona solpark, laddstolpar och miljövänlig elhandel till kunder över hela Sverige.

verksamheten

Renhållning

Vi tar hand om allt hushållsavfall på våra avfalls- och återvinningsanläggningar. Vi har även en mängd renhållningstjänster för privat- och företagskunder.

verksamheten

Skärgårdstrafik

Våra skärgårdsbåtar är en av de största turistattraktionerna i Karlskrona. Vi kör både reguljära turer och hyr ut båtarna för privata arrangemang.

verksamheten

Värme och kyla

Vi levererar fjärrvärme främst baserad på förnyelsebara material. Dessutom erbjuder vi komfortkyla och smarta energitjänster.

verksamheten

Fiber och bredbandstjänster

Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska stadsnätet i Karlskrona. Stadsnätet är öppet, vilket innebär att du själv kan välja tjänst och tjänsteleverantör.

Verksamheten

Hållbarhet

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Hur vi väljer att hantera våra uppdrag är av stor betydelse för framtiden och för ett hållbart samhälle.