Google Translate:

Ett bolag med många möjligheter

Affärsverken har en bred verksamhet med två gemensamma nämnare - hållbarhet och bra service. Vi arbetar med affärsområdena energi, värme, cirkulär och kommunikation samt kör skärgårdstrafik i Blekinge.

Energi

Grön el från Karlskrona

Affärsverken erbjuder elavtal från förnybara energikällor. Vi hjälper dig också med solenergi, laddstolpar, batterier, andelar i Karlskrona Solpark och andra smarta energitjänster.

Värme

Värme och kyla

Vi levererar ekonomisk fjärrvärme som produceras lokalt och fossilfritt, bland annat i vårt kraftvärmeverk på Mältan i Karlskrona. En smart helhetsaffär för både privatpersoner och företag. Dessutom erbjuder vi en rad smarta energitjänster.

Cirkulär

Avfall och återvinning

Vi utför hämtning av Karlskronas avfall, ansvarar för kommunens återvinningsplatser samt erbjuder möjligheter för återbruk. Vi har även containeruthyrning och en mängd avfallstjänster för privat- och företagskunder.

Kommunikation

Stadsnät och elnät

Affärsverken framtidssäkrar Karlskronas infrastruktur genom stadsnätet där du fritt kan välja tjänst och tjänsteleverantör, samt ett smart, uppkopplat elnät. Vi utvecklar också samhällsnyttiga IoT-tjänster.

Skärgårdstrafik

Reguljära turer och charter

Våra skärgårdsbåtar är en av de största turistattraktionerna i Karlskrona. Vi kör reguljära turer, anordnar egna event ombord och kör rundturer i skärgården. Vi sköter även uthyrning av båtar för fest, konferens och andra privata evenemang.

Ekonomi och organisation

En grundläggande del av Karlskrona

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag. Vi bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona.

Vår historia

Ett historiskt bolag

Sedan industrialismen tog fart under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet har Affärsverken funnits med.