Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

En grundläggande del av Karlskrona

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag. Vi bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona. Affärsverken har fyra affärsområden – Energi, Kommunikation, Cirkulär och Skärgårdstrafik.

Årsredovisning 2022

Här hittar du den ekonomiska redovisningen för 2022 för våra tre bolag.

Vi gör Karlskrona hållbart

Att vi levererar el, värme, fiber, skärgårdsbåtar och att avfallskärlen töms är självklart för karlskronaborna. Dessutom att vi gör det med tydligt hållbarhetsperspektiv. Våra kunder är privatpersoner och företag och finns framförallt i Karlskrona. Vår elhandel har däremot kunder över hela Sverige.

För en hållbar framtid

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är något som genomsyrar vårt dagliga arbete. Följ länken för att läsa mer om våra certifieringar och hur vi arbetar för ett hållbart samhälle.