Google Translate:

Vi som sitter i ledning och styrelse

Det är bolagets vd och ledningsgrupp som har det dagliga ansvaret för Affärsverken och våra affärsområden. Våra styrelser sköter de strategiskt, långsiktiga besluten.

Kontaktuppgifter till ledningsgrupp och styrelse

På denna sida hittar du namn och kontaktuppgifter till medlemmarna i vår ledningsgrupp. Det finns även information om medlemmarna i våra styrelser Affärsverken Karlskrona AB och dotterbolagen Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
Styrelse

Affärsverken Karlskrona AB

Jan Lennartsson (M) ordförande
Åke Håkansson (S) vice ordförande
Göran Eklund (SD) ledamot
Joakim Andersson (KD) ledamot
Catharina Rosenquist (S) ledamot 
Charlotte André (M) suppleant 
Lars Fischer (L) suppleant 
Roger Arvidsson (C) suppleant

Styrelse

Affärsverken Energi AB

Jan Lennartsson (M) ordförande
Göran Eklund (SD) ledamot
Charlotte André (M) suppleant
Catharina Rosenquist (S) suppleant

Styrelse

Affärsverken Elnät AB

Jan Lennartsson (M) ordförande
Göran Eklund (SD) ledamot
Charlotte André (M) suppleant