Google Translate:

Enklare dagar

Vi på Affärsverken vill få dina dagar att fungera. Göra det enkelt för dig. Som när renhållningsbilen kommer för ditt avfall eller du tänder kökslampan en mörk kväll. Då är det vi som arbetar i bakgrunden.

Affärsverken har ett tydligt uppdrag, att skapa förutsättningar för ett hållbart och tryggt Karlskrona. Genom cirkulära tjänster, förnybar energi och smarta nät tar vi hand om våra resurser för framtida generationer. I över 100 år har vi varit drivande i att utveckla Karlskronas infrastruktur. Vi står aldrig still i vår strävan att skapa innovativa lösningar för enklare dagar.

Jobba hos oss

Vårt uppdrag – din framtid

På Affärsverken är du en viktig del av att skapa förutsättningar för ett hållbart och tryggt Karlskrona.

Hållbar utveckling

Först Karlskrona sedan världen

Hållbarhet är en självklar del i allt vi gör. Från förnybara energikällor till att aktivt jobba för att varenda människa ska känna sig inkluderad. Vi tar oss an uppgiften med sunt förnuft, ny teknik och vissheten att globala mål aldrig kan nås utan att först ha lokala lösningar på plats.

Vår verksamhet

Vi är det där, kraften fixaren och the power

Genom cirkulära tjänster, förnybar energi och smarta nät skapar vi förutsättningar för ett hållbart och tryggt Karlskrona samt tar hand om våra resurser för framtida generationer.

Sponsring

Vi finns på hemmaplan

Sök sponsring till din ungdomsverksamhet! Affärsverken vill bidra till ett positivt föreningsliv för hela Karlskrona.

Ekonomi och organisation

En grundläggande del av Karlskrona

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag. Vi bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona.

Vår historia

Ett historiskt bolag

Sedan industrialismen tog fart under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet har Affärsverken funnits med.