Google Translate:

Hållbar infrastruktur sen 1907

Affärsverken får Karlskrona att fungera. Vi levererar el, fjärrvärme, stadsnät och hanterar stora delar av kommunens avfall och sortering. Dessutom har vi ett eget rederi.

Affärsverken är en del av Karlskrona. Här erbjuder vi hållbara produkter och tjänster till privatpersoner och företag. Framförallt är vi verksamma inom kommungränserna utom när vi säljer vår miljövänliga el. Då finns kunderna även utanför vårt nätområde.