Google Translate:

Ett historiskt bolag

Sedan industrialismen tog fart under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet har Affärsverken funnits med.

En del av Karlskronas infrastruktur sedan 1907

Likt många andra svenska städer var det under denna period som Karlskrona började formas till en modern stad där elektricitet var en viktig del. 1905 beslutades det att vid Kungsplan bygga ”Karlskrona stads elektricitetsverk” för distribution till allmänheten. Två år senare stod elverket klart och idag drivs verksamheten vidare inom det affärsområde vi kallar elnät.

Tidiga infrastruktursatsningar

Bland bolagets övriga affärsområden finns, eller har funnits, verksamheter med rötter i tidiga infrastruktursatsningar, exempelvis renhållning, bad och lokaltrafik.

 

1969 fick renhållningsverket sin första automatiserade sopbil. Agne Pettersson, Kalle Reutervall och Alf Rosén beundrar nyförvärvet på Norra Smedjegatan.

Spårvagnslinje i Karlskrona

Affärsverken drev mellan 1916 till 1949 spårvagnslinje mellan Bergåsa och Amiralitetsgatan.

 

Spårvagnar utanför regementet på Gräsvik. Linjesträckningen var Amiralitetsgatan – Hoglands Park – Valhallagatan. Foto från 27 juli 1948.

Ansvariga för busstrafiken

Från 1931 ända fram till 1990 ansvarade vi för busstrafiken.

 

Buss av märket Volvo, årsmodell 1939 med registreringsnummer K3697. Bussen togs i bruk 11 mars 1939.

Förvalta och förnya

Bland nyare affärsområden finns fjärrvärmedistribution och stadsnät. Idag omsätter Affärsverken närmare 1 miljard kronor och har cirka 230 anställda.