Google Translate:

El

Elhandel, elnät, laddstoplar, solceller och solpark

Elhandel

Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har vi erbjudit elavtal till kunder över hela Sverige. Vi har idag cirka 32 000 kunder och levererar cirka 800 GWh i olika avtalsformer. Vår el kommer framförallt från förnybara källor som till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle. Från och med hösten 2012 levererar vi el från vårt egna kraftvärmeverk. Vår portföljförvaltning åt både företag och privatpersoner har fallit väl ut tack vare god kompentens hos våra elhandlare.

Vi är tillräckligt stora för att garantera säkra leveranser, men tillräckligt små för att kunna ge en personlig service till dig som kund.

Elnätet

Affärsverken har levererat elektricitet till Karlskrona sedan 1907. Vi har cirka 19 500 elnätskunder i centrala Karlskrona kommun och garanterar att den el som levereras via vårt nät är godkänd enligt europeisk standard. Dagens samhälle innebär nya utmaningar för våra kunder, till exempel ökade behov av el i kombination med högre krav på energieffektivisering. Vi erbjuder inte bara nät utan stöttar även kring till exempel energieffektivisering och energioptimering.

Du som bor i vårt nätområde kan sova lugnt – vi ser till att nattlampan lyser.

Laddstolpar för elbilar

Affärsverken har elva laddstolpar med totalt 19 laddplatser för elbilar i Karlskrona. Laddstolparna är placerade vid Skeppsbrokajen, Konstapelsgatan, Scandics parkering på Fisktorget, vid badhuset, i handelshamnen vid kommunhuset, vid turistbyrån på Kyrkogatan, på Karlskrona kommuns besöksparkering samt vid NKT Arena på Rosenholm.

Solceller och mikroproduktion

Vi verkar i en av landets soligaste kommuner och vill ta vara på den kraft som finns i solens strålar. Därför är satsningen på Karlskrona Solpark lika viktig som självklar för oss. Parkens fyra första etapper byggdes 2018–2021 och producerar tillsammans grön el som motsvarar drygt 400 hushålls helårsförbrukning. Därtill har vi hundratals kunder med egna solceller i vårt nät. Genom solceller på taket bidrar de till den lokala produktionen av förnybar energi och en mer hållbar framtid.