Google Translate:

El

Elhandel, elnät, laddstoplar, solceller och solpark

Elhandel

Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har vi erbjudit elavtal till kunder över hela Sverige. Vi har idag cirka 32 000 kunder och levererar cirka 800 GWh i olika avtalsformer. Vår el kommer framförallt från förnybara källor som till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle. Från och med hösten 2012 levererar vi el från vårt egna kraftvärmeverk. Vår portföljförvaltning åt både företag och privatpersoner har fallit väl ut tack vare god kompentens hos våra elhandlare.

Vi är tillräckligt stora för att garantera säkra leveranser, men tillräckligt små för att kunna ge en personlig service till dig som kund.

Elnätet

Affärsverken har levererat elektricitet till Karlskrona sedan 1907. Vi har cirka 19 500 elnätskunder i centrala Karlskrona kommun och garanterar att den el som levereras via vårt nät är godkänd enligt europeisk standard. Dagens samhälle innebär nya utmaningar för våra kunder, till exempel ökade behov av el i kombination med högre krav på energieffektivisering. Vi erbjuder inte bara nät utan stöttar även kring till exempel energieffektivisering och energioptimering.

Du som bor i vårt nätområde kan sova lugnt – vi ser till att nattlampan lyser.

Laddstolpar för elbilar

Affärsverken har elva laddstolpar med totalt 19 laddplatser för elbilar i Karlskrona. Laddstolparna är placerade vid Skeppsbrokajen, Konstapelsgatan, Scandics parkering på Fisktorget, vid badhuset, i handelshamnen vid kommunhuset, vid turistbyrån på Kyrkogatan, på Karlskrona kommuns besöksparkering samt vid NKT Arena på Rosenholm.

Solceller och mikroproduktion

Med vår nya satsning Karlskrona Solpark siktar vi på en total effekt om 6 MW, vilket motsvarar solenergi till omkring 400 villor. Det innebär att Karlskrona Solpark blir dubbelt så stor som någon annan solpark i Sverige idag. Projektet är stort, även med internationella mått mätt, och satsningen uppmärksammas runt om i landet och utanför Sveriges gränser.

Sveriges största solpark

Vi siktar på en total effekt om 6 MW, vilket motsvarar solenergi till omkring 400 villor. Det innebär att Karlskrona Solpark blir dubbelt så stor som någon annan solpark i Sverige idag. Projektet är stort, även med internationella mått mätt, och satsningen uppmärksammas runt om i landet och utanför Sveriges gränser.