Google Translate:

Lokalt engagemang

Affärsverkens värdeord är Närhet, Omtanke och Affärsmässighet. Alla samarbeten som ingås ska på något sätt kunna kopplas till dessa ord och vårt varumärke.

Lokalt engagemang

Sponsring är en naturlig del i vår marknadsföring. Det skapar goda relationer och bidrar till ett aktivt föreningsliv som är positivt för hela kommunen. Vår sponsring baseras på ett avtal och riktar sig till lokala föreningar. Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring.

Vi sponsrar

  • Föreningar med en aktiv barn- och ungdomsverksamhet
  • Enskilda större event

  • Särskilt behjärtansvärda insatser

Vi sponsrar inte

  • Verksamheter som strider mot våra värderingar, etik och moral
  • Politiska och religiösa verksamheter
  • Verksamheter som inte strävar mot jämlikhet och alla individers lika värde
  • Aktiviteter som kan skada miljön

Ett bra sponsorskap

Det viktigaste är inte att vår logotyp syns på lagtröjan eller i programbladet utan att vi har ett bra samarbete. Vi tar löpande emot ansökningar och går igenom dem 3–4 gånger per år. Du kan ansöka via vårt ansökningsformulär.

Ansökan om sponsring