Google Translate:

Förhindra fuktskador

Hög luftfuktighet kan innebära risk för mögel och kostsam sanering. Med vår IoT-tjänst för mätning av luftfuktighet kan du känna dig trygg med att det inte drabbar din fastighet.

Mätning av luftfuktighet

Med uppkopplade sensorer är det möjligt att upptäcka och övervaka fukt och mögel i utrymmen som tidigare inte varit möjligt. Genom kontinuerlig insamling och analys av mätdata får du det beslutsunderlag som behövs för att vidta åtgärder i tid.

Larm i realtid

I tjänsten ingår även en larmfunktion för när tröskelvärden uppnåtts och varit stabila över tid. All mätdata skickas till vår driftcentral för analys och vid risk för skada skickas larm direkt till dig kund, antingen via SMS eller e-post. På så sätt kan du snabbt åtgärda felet innan allvarligare problem uppstår och känna dig trygg med att din fastighet är i goda händer.

Fakta om mätning av luftfuktighet

 • Mätning av luftfuktighet i badrum eller andra fuktiga utrymmen.
 • Presenterar mätvärden på ett överskådligt sätt.
 • Både historisk och live-data.
 • Affärsverken äger och övervakar sensorerna och byter ut defekta utan kostnad.
 • Montering utförs av dig som kund i samråd med Affärsverken.
 • Larm till utsedda kontakter vid uppnådda tröskelvärden.
  • En kontakt ingår i grundpris
 • Du bestämmer själv:
  • Tröskelvärden för luftfuktighet.
  • Tidsperiod med uppmätt värde innan larm.
 • Lösningen är en tjänst och inga övriga kostnader tillkommer utöver abonnemangskostnaden.

Ja, jag är intresserad av lösningar för luftfuktighetsmätning!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar någon av våra trevliga säljare dig.

Intresseanmälan är inte ett bindande köp.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}