Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Våra elavtal

Portfölj – Rörligt pris med förvaltad prissäkring

 • Lägre snittpris över tid och lägre pristoppar.
 • Ett tillsvidareavtal med sex månaders uppsägningstid.
 • Påverka din elkostnad genom medveten elkonsumtion.
 • Ditt elpris varierar från månad till månad.
 • Alltid 100 procent förnybar el.
 • Långsiktigt hållbart för miljön.

Basen för portföljen är rörligt pris och när du tecknar detta avtal med oss ser vi till att din elförbrukning blir timmätt. Det innebär att du som kund har full möjlighet att påverka utfallet och priset under alla timmar genom att förbruka elen när den är som billigast under dygnet. Utöver det finns en förvaltning där våra krafthandlare prissäkrar en del av den förväntade förbrukningen vid olika tillfällen när det bedöms som gynnsamt. Målet är att prissäkra en större del av den förväntade förbrukningen vintertid och en mindre del sommartid. Resultatet av förvaltningen fördelas ut i portföljen baserat på den faktiska förbrukningen. Portfölj är den avtalsform som historiskt varit mest lönsam för våra kunder.

Spotpriser

Visa tabell med prishistorik

Rörligt – Elbörsens priser timme för timme

 • Ditt elpris följer upp- och nedgångar.
 • En månads uppsägningstid.
 • Påverka din elkostnad genom medveten elkonsumtion.
 • Ditt elpris varierar från månad till månad.
 • Alltid 100 procent förnybar el.
 • Långsiktigt hållbart för miljön.

Ett rörligt elpris följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen där priset varierar under dygnet. När du tecknar detta avtal med oss ser vi till att din elförbrukning blir timmätt. Det innebär att du som kund har full möjlighet att påverka utfallet och priset under alla timmar genom att förbruka elen när den är som billigast under dygnet.

Spotpriser

Visa tabell med prishistorik

Fastpris – samma pris per kilowattimme över tid

Just nu går det inte att teckna fast som avtalsform. Det beror på att marknaden är instabil med höga elpriser som svänger kraftigt.

Det som påverkar elpriserna

Elpriset är ett resultat av tillgång och efterfrågan, timme för timme, året runt. Produktionsmöjligheterna kan variera beroende på exempelvis tillgång på sol, vattenkraft och hur mycket det blåser, liksom av bränslepriser. Även överföringskapaciteter på kablar mellan de olika elområdena kan påverka tillgångssidan. Efterfrågan varierar huvudsakligen med den årstidsvarierande temperaturen.

Prisjämförelse portfölj och rörligt

2023
Månad Portfölj Rörligt
januari 226,40 153,44
februari 227,26 150,30
mars 207,25 137,99
april 123,55 113,31
maj 145,24 111,18
juni 164,75 147,60
juli 109,98 72,11
augusti 117,36 83,84
september    
oktober    
november    
december    

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2023.

2022
Månad Portfölj Rörligt
januari 144,79 155,68
februari 132,77 119,68
mars 135,10 212,10
april 110,73 150,48
maj 136,98 186,81
juni 162,61 235,89
juli 129,91 169,39
augusti 267,91 404,96
september 203,51 321,06
oktober 139,61 119,76
november 174,70 209,21
december 235,04 378,74

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2022.

2021
Månad Portfölj Rörligt
januari 61,47 73,90
februari 65,87 81,37
mars 63,85 67,76
april 64,49 62,60
maj 71,52 70,49
juni 76,44 102,31
juli 85,26 97,35
augusti 97,37 117,75
september 124,41 166,01
oktober 93,46 122,58
november 121,97 162,80
december 175,23 255,54

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2021.

2020
Månad Portfölj Rörligt
januari 63,50 45,09
februari 67,86 35,12
mars 61,86 30,99
april 49,55 27,56
maj 44,74 27,98
juni 61,46 41,62
juli 57,43 39,78
augusti 77,44 62,37
september 70,19 56,53
oktober 62,11 44,68
november 70,66 57,88
december 69,54 58,16

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2020.

2019
Månad Portfölj Rörligt
januari 73,10 86,91
februari 69,87 76,56
mars 67,69 67,59
april 66,75 67,91
maj 61,95 62,15
juni 55,64 50,19
juli 63,07 61,70
augusti 65,51 64,73
september 65,56 61,64
oktober 71,46 70,04
november 65,19 69,07
december 64,03 61,08

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2019.

2018
Månad Portfölj Rörligt
januari 41,97 50,16
februari 45,29 60,71
mars 50,06 67,31
april 47,78 61,15
maj 47,35 56,70
juni 52,51 70,91
juli 56,94 79,40
augusti 62,49 85,86
september 56,24 78,44
oktober 66,90 82,79
november 62,42 86,33
december 70,58 82,17

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2018.

2017
Månad Portfölj Rörligt
januari 83,97 88,18
februari 82,47 88,47
mars 80,63 83,87
april 80,10 82,38
maj 80,26 83,59
juni 78,81 80,85
juli 82,98 87,33
augusti 84,85 91,20
september 86,35 84,63
oktober 85,68 89,38
november 86,87 93,63
december 85,18 90,63

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2017.

2016
Månad Portfölj Rörligt
januari 84,77 85,96
februari 78,65 70,91
mars 77,81 73,33
april 76,43 72,72
maj 76,78 74,32
juni 86,61 86,89
juli 81,41 81,44
augusti 83,69 83,60
september 83,16 82,73
oktober 86,85 92,13
november 89,30 98,47
december 85,45 89,51

Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2016.