Google Translate:

Vanliga frågor och svar

  Sök på din adress på www.affarsverken.se/fiber för att få svar.

  Anslutningskostnaden är en engångsavgift och det tillkommer ingen månadsavgift för nätet. Sök på din adress på www.affarsverken.se/fiber för att få information om anslutningspris och beställning.

  En slutförd fiberanslutning är fast egendom och tillhör fastigheten. Fastighetsägaren äger fiberanslutningen.

  Anslutningskostnaden är en engångskostnad, som betalas till Affärsverken. Tjänster som internet, telefoni, tv med mera som du beställer från valfri tjänsteleverantör betalas till tjänsteleverantören.

  bredbandstjanster.affarsverken.se och på respektive tjänsteleverantörs webbplats finns information om detta.

  Du får fakturan efter att installationen är klar.

  Ja, vi erbjuder avbetalning för alla privatpersoner som vill ha fiberanslutning till sin villa. Du kan välja mellan 12 och 24 månaders räntefri avbetalning. För att få avbetalning väljer du det när du gör din beställning.

  Ja, via Karlskronas stadsnät finns många möjligheter utöver snabb internetuppkoppling, till exempel tv och telefoni. Du kan även koppla in smartahem-tjänster, larm, vårdtjänster med mera på en internettjänstkapacitet.

  Felanmälan gör du direkt till din tjänsteleverantör.

  Kontaktuppgifter och felanmälan i Karlskronas stadsnät

  Fiberanslutningen är fast egendom. Den tillhör villan och tillfaller den nya villaägaren. Om du har aktiva tjänster kontaktar du din tjänsteleverantör.

  Oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller lägenhet så tillhör den bostaden och ska sitta kvar på sin plats. Tänk på att även lämna kvar nätadaptern.

  Fibertråden skadas om du öppnar och/eller flyttar mediaboxen (fiberswitchen). Om du önskar flytta den till annan plats är du välkommen att kontakta oss för kostnadsförslag.

  Nej. Fibertråden skadas om du öppnar och/eller flyttar mediaboxen (fiberswitchen).