Google Translate:

Dina rättigheter som kund

Vi vill att du som kund ska vara nöjd. Du är välkommen att höra av dig till oss om våra produkter och tjänster inte uppfyller dina förväntningar.

Kontakta vår kundservice i första hand

Om du av någon anledning inte är nöjd med oss vill vi att du i första hand kontaktar vår kundservice och framför dina synpunkter. I vissa fall kan du ha rätt till kompensation.

Du kan alltid kontakta oss på kundservice för hjälp och information om våra produkter och tjänster.

Kontakta oss

Dina rättigheter

Dina rättigheter regleras i de allmänna avtalsvillkoren och i El-lagen. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter enligt Ellagen kapitel 11

El-lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats

Andra kontakter för information och tvistlösning

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Detta är en oberoende byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden. Energimarknadsbyrån kan ge dig vägledning om hur du går vidare när du har en tvist med ett företag inom energimarknaden.

Konsumenternas energimarknadsbyrås webbplats

Kommunala konsumentvägledare

Du som konsument kan även få hjälp av konsumentvägledare på kommunen. Vänd dig till din kommuns konsumentrådgivning för mer information.

Karlskrona kommuns konsumentrådgivning

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Konsumentverkets webbplats

Ångerrätt

Du har alltid 14 dagar att ångra avtalet när du tecknar utanför affärslokal. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks. För att ångra ditt avtal ladda ner och fyll i ångerblanketten nedan. Skicka blanketten till info@affarsverken.se eller Affärsverken, Box 530, 371 23 Karlskrona.

Ångerblankett på Konsumentverkets webbplats

Läs mer om ångerrätt på Konsumentverkets webbplats

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet. Huvuduppgiften är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan kontakta EI om du har synpunkter och klagomål bland annat gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energimarknadsinspektionens webbplats