Google Translate:

Dina rättigheter som kund

Vi vill att du som kund ska vara nöjd. Du är välkommen att höra av dig till oss om våra produkter och tjänster inte uppfyller dina förväntningar.

Kontakta vår kundservice i första hand

Om du av någon anledning inte är nöjd med oss vill vi att du i första hand kontaktar vår kundservice och framför dina synpunkter. I vissa fall kan du ha rätt till kompensation.

Du kan alltid kontakta oss på kundservice för hjälp och information om våra produkter och tjänster.

Kontakta oss

Kommunala konsumentvägledare

Du som konsument kan även få hjälp av konsumentvägledare på kommunen. Vänd dig till din kommuns konsumentrådgivning för mer information.

Konsumentrådgivning | Karlskrona kommun (karlskrona.se)

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Konsumentverket (konsumentverket.se)

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet. Huvuduppgiften är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. Du kan kontakta dem genom att skriva till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm alternativt besöka deras hemsida genom att klicka på länken nedan.

Allmänna reklamationsnämnden (arn.se)

Ångerrätt

Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har du 14 dagars ångerrätt från den dag du erhållit bekräftelsen på avtalet. För att ångra ditt avtal kan du kontakta oss via telefon, mail, brev eller besöka oss i receptionen. Vill du istället använda konsumentverkets ångerblankett finns den att ladda ner via länken nedan. Fyll i den och skicka blanketten till info@affarsverken.se eller Affärsverken, Box 530, 371 23 Karlskrona.

Ångerblankett | Konsumentverket (konsumentverket.se)

Ångerrätt | Hallå konsument (hallakonsument.se)

Tvistlösning

Om du av någon anledning inte är nöjd med oss vill vi att du i första hand kontaktar vår kundservice och framför dina synpunkter. Du kan också vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå eller konsumentverket för information och rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som på ett opartiskt sätt hjälper till att pröva tvister mellan konsumenter och företagare. Du kan kontakta dem genom att skriva till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Allmänna reklamationsnämnden (arn.se)

Mer information för dig som elkund

Dina rättigheter regleras i de allmänna avtalsvillkoren och i El-lagen. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Ellag kapitel 11. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Ellag | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Detta är en oberoende byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden. Energimarknadsbyrån kan ge dig vägledning om hur du går vidare när du har en tvist med ett företag inom energimarknaden.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå (energimarknadsbyran.se)

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan kontakta EI om du har synpunkter och klagomål bland annat gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energimarknadsinspektionen (ei.se)