Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Batteri för stödtjänster

Stödtjänster innebär att du låter Svenska Kraftnät använda ditt batteri för att kunna balansera energisystemet och ger dig ersättning för det. Ett smart sätt att dela på ansvaret när samhället ställer om till förnybara energikällor.

Stödtjänster

Ställ ditt batteri till förfogande

Stödtjänster innebär att du ger Svenska kraftnät tillgång till ditt batteri för att avlasta elnätet. Du får ekonomisk ersättning för tiden ditt batteri står till förfogande oavsett om det aktiverats eller inte.

Helhetslösning

Affärsverken hjälper dig

Vill du ha ett batteri för att kunna delta på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad? Affärsverken erbjuder en smidig helhetslösning med batterisystem och avtal för dig. Hör av dig till oss.

Avtal för stödtjänster

Vill du veta mer om hur du ansluter ditt batteri och tecknar avtal för att ta del av stödtjänstmarknaden? Hör av dig till oss.

Balans i energisystemet

Med allt mer förnybar elproduktion från sol- och vindkraft blir det samtidigt svårare att hålla en balanserad frekvens i elnätet. Därför köper Svenska kraftnät in stödtjänster. Affärsverken gör det möjligt för dig att delta på stödtjänstmarknaden och sälja flexibla resurser, exempelvis från ditt batteri.

Att bidra med resurser från ditt batteri innebär att du blir en del i ett gemensamt energilager. I utbyte får alla som ställer sitt batteri till förfogande en ersättning.

Checkwatts lösning

Affärsverken är ett av Checkwatts kompatibla elhandelsföretag. Har du ett batteri och vill bidra till stödtjänstmarknaden via Checkwatt så kan du fortfarande behålla Affärsverken som elleverantör. Vill du istället ha en helhetslösning med Affärsverken? Vi har produkter och tjänster för att du ska kunna ställa ditt batteri till förfogande på stödtjänstmarknaden och få intäkter av oss.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Större batterilösningar

Skaffa en kundanpassad, storskalig batterilösning till företaget eller fastigheten.

Batteri för eget bruk

Skaffa ett batteri för att öka din egen elanvändning.