Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Batteri för företag och flerbostadshus

Energiomställningen från fossila till förnybara bränslen kommer att påverka tillgången och priserna på elmarknaden. Att stärka upp företaget med batterilösningar kan jämna ut förbrukningen, sänka kostnader och även ge nya inkomster.

Större batterilösningar

Affärsverken erbjuder större batterilösningar till kunder som vill bidra till nätflexibilitet och vara en del av ett balanserat energisystem. Ett stort eller medelstort företag, en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening kan behöva batterikapacitet på mer än 50 kilowatt. Vi hittar lösningen som passar ditt behov.

Pixii-batteri med stödtjänster

Pixii är ett modulärt energilagringssystem som kan storleksanpassas efter behov. Batteriet minskar din energikostnad och kan integreras till nya eller befintliga solceller. Med Pixii-batteriet kan du även delta på stödtjänstmarknaden och tjäna pengar på dina resurser.

Sparq-batteri med stödtjänster

Sparq-batteriet jämnar ut toppar i energibehovet, tillhandahåller reservkraft under avbrott och använder vind, sol och elnätet för att lagra överskottsenergi. Med Sparq-batterier och växelriktare från Sinexcel kan du sänka energikostnaderna och delta på stödtjänstmarknaden.

Balans i energisystemet

Med allt mer förnybar elproduktion från sol- och vindkraft blir det samtidigt svårare att hålla en balanserad frekvens i elnätet. Därför köper Svenska kraftnät in stödtjänster. Affärsverken gör det möjligt för dig att delta på stödtjänstmarknaden och sälja flexibla resurser, exempelvis från ditt batteri.

Att bidra med resurser från ditt batteri innebär att du blir en del i ett gemensamt energilager. I utbyte får alla som ställer sitt batteri till förfogande en ersättning.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}