Google Translate:

Bättre koll med smarta IoT-tjänster

Med smarta IoT-tjänster kan du hitta enklare och billigare lösningar på komplicerade problem – och spara både tid och pengar. Håll koll på temperaturer, mät luftfuktighet, upptäck läckage och energioptimera din fastighet. Med uppkopplade sensorer kan du sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Vad har du för behov? Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Skräddarsydda lösningar för fastigheter och företag

Oavsett om du driver ett företag, en förening eller äger ett flerbostadshus kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som passar dina behov. IoT är en mångsidig, flexibel och kostnadseffektiv tjänst för att övervaka och samla in mätdata i fastigheter eller i utomhusmiljö. I kombination med Affärsverkens övervakningscentral ”Smart City Center”, SMCC, kan vi övervaka och larma i realtid.

IoT-tjänster

Förhindra fuktskador

Hög luftfuktighet kan innebära risk för mögel och kostsam sanering. Med vår IoT-tjänst för mätning av luftfuktighet kan du känna dig trygg med att det inte drabbar din fastighet.

IoT-tjänster

Upptäck läckage i tid

En läcka kan orsaka stora skador om den inte upptäcks i tid. Genom tjänsten läckagedetektering får du omedelbart larm om något händer i din fastighet.

Uppkopplad infrastruktur

Den smarta staden

Med IoT kan vi skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle. Genom att samla in och analysera data kan vi förutse och åtgärda störningar redan innan de orsakar problem.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

  Internet of Things, eller Sakernas internet, är ett samlingsnamn för alla de olika tekniker som gör att föremål – allt från hushållsapparater till byggnader och bilar – kan styras eller skicka information via inbyggd elektronik och internetuppkoppling.

  Uppkopplade sensorer
  Dataöverföringen görs till exempel genom sensorer som kan läsa av temperaturer, fuktighet eller avstånd. Dessa skickar sedan data till ett kontrollcenter, som Smart City Center, där informationen sammanställs och analyseras.

  Snabba åtgärder
  Med IoT är det lätt att se vad som händer i realtid och vad som kan komma att hända utifrån tidigare trender. Det innebär att risken för skador eller störningar minimeras och att åtgärder kan sättas in i rätt tid.

  Hållbara lösningar
  IoT bidrar också till ett mer hållbart samhälle. Exempelvis att avfallskärl själva meddelar när de behöver tömmas, vilket minskar antalet transporter, eller att bevattning bara sätts in när och där det verkligen behövs.

  LoRa står för Long Range (lång räckvidd) och är en öppen standard för trådlös datakommunikation som används alltmer inom IoT. Via LoRa-nätet går det att koppla upp sensorer för olika typer av tillämpningar.

  Affärsverkens LoRa-nät erbjuder en säker och stabil infrastruktur för företag. Se en lista på sensorer som stöds av LoRa.

  Kommersiellt LoRa-nät
  Affärsverkens kommersiella LoRa-nät kan användas av företag för deras egna tillämpningar eller för kompletta lösningar framtagna av Affärsverken. Det kommersiella LoRa-nätet har täckning i Karlskrona kommun, samt i Ronneby, Karlshamn och Olofström via samarbetspartner inom IoT Blekinge.

  Öppet LoRa-nät
  Utöver det kommersiella LoRa-nätet finns det ett öppet och gratis LoRa-nät som kan användas av företag eller privatpersoner som vill testa den nya LoRa-/IoT-tekniken. Det öppna nätet har sin huvudsakliga täckning runt Högskolan och Campus Gräsvik.

  Smart City Center är Affärsverkens kontrollcenter där data från sensorer, el- och fibernät samlas in. SMCC kan liknas vid den smarta stadens hjärna. Centret tar emot information i realtid och analyserar den för att störningar och avvikelser snabbt ska kunna åtgärdas – till och med redan innan problemen uppstår.

  IoT Blekinge är ett samarbetsprojekt med representanter från Olofström Kabel-TV, Karlshamn Energi, Miljöteknik i Ronneby och Affärsverken i Karlskrona. Genom detta samarbete delar vi tillämpningar och erfarenheter inom IoT. Eftersom vi har en gemensam plattform så kan vi enkelt kopiera lyckade tillämpningar från en stad till övriga städer i Blekinge.