Google Translate:

Balans tillsammans

Världen står inför stora utmaningar med omställningar som kräver att alla tar sitt ansvar. Affärsverken har en nyckelroll för den hållbara samhällsutvecklingen i Karlskrona. Vi vill skapa balans i vårt sätt att använda jordens resurser, hitta lösningar för fossilfri energi och bygga en smart, uppkopplad stad som gör utvecklingen möjlig. Vi gör det tillsammans med våra samarbetspartners och alla som bor och verkar i Karlskrona.

”Vi skapar hållbar samhällsutveckling i Karlskrona genom att arbeta för en uppkopplad stad, cirkulär ekonomi och energiomställning.”

Anna Wallin, vd Affärsverken

Cirkulär ekonomi

Ta hand om våra resurser för framtida generationer

Cirkulär ekonomi är ett internationellt begrepp som innebär att vi måste använda allt som vi människor tillverkat så länge det går. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt. Läs om hur vi på Affärsverken arbetar med kretsloppstänket i våra produkter och tjänster.

Uppkopplad stad

Smarta nät ger nya möjligheter för utveckling och tillväxt

För att kunna ta vara på resurser behöver vi ha koll på dem. Att mäta, styra och reglera samhällsbärande funktioner i smarta nät är avgörande för att kunna utveckla ett hållbart samhälle, skapa trygga miljöer och generera nya idéer.

Energiomställningen

Balans för ett hållbart energisystem

Sverige ska gå över till en energiproduktion som måste vara fossilfri och förnybar. Affärsverken arbetar med omställningen i alla former. Dels i de stora samhällsfrågorna där vi hittar smarta lösningar för ett stabilt energisystem tillsammans med andra aktörer. Dels de små, men lika viktiga, insatserna som att sätta solceller på ditt tak eller bygga laddinfrastruktur.

Här ser du några exempel på bra saker som vi gör, kopplat till en hållbar samhällsutveckling i Karlskrona.

Återbrukstält

Ge gamla saker en andra chans

I återbrukstältet på Mältan kan dina gamla saker få nytt liv hos någon annan. Till exempel en begagnad stol eller takpannor som blev över från renoveringen. Tillsammans sätter vi saker i cirkulation och motverkar slit och släng.

Internet of Things

Uppkopplade sensorer för trygghet

Mängden data i samhället ökar snabbt. All insamlad data kan tillsammans med IoT möjliggöra nya samhällsnyttiga lösningar. Nu testar vi till exempel sensorer som känner av folksamlingar på känsliga platser. Vi tittar på lösningar för att kunna se lediga båtplatser och testar Digital Först som via uppkopplade hem gör att äldre kan bo kvar längre hemma.

Affärsverken Flex

Smarta nät möjliggör flextjänster

Liksom hela energibranschen så arbetar Affärsverken med den rådande energiomställningen till förnybar och fossilfri elproduktion. Detta ställer stora krav på morgondagens elnät, mer lokal produktion och nya lösningar som till exempel flextjänster.