Google Translate:

Balans för ett hållbart energisystem

Energiomställningen är central för att lösa klimatutmaningen och elsektorn spelar en avgörande roll i Sverige. I Karlskrona arbetar Affärsverken med att få lokala lösningar på plats.

Lokala energilösningar

Alla aktörer inom elsektorn är viktiga för energiomställningen. Brist på elproduktion i södra Sverige gör oss i Karlskrona sårbara för händelser som vi inte kan påverka.

Affärsverkens roll är bland annat att skapa förutsättningar för egen elproduktion, investera i storskaliga batteri- och lagringslösningar samt hjälpa kunder att bli elproducenter på marknaden och kunna styra sin förbrukning. Vi bygger laddinfrastruktur för elfordon samt tillhandahåller ett smart, uppkopplat elnät som möjliggör omställningen.

Insatserna handlar om att skapa balans mellan lagring, produktion och kapacitet för att uppnå ett tillförlitligt energisystem som är mindre centraliserat. Ett arbete som vi gör tillsammans med fler samhällsaktörer och företag.

”Vi ska vara en föregångare som löser de svåraste, men också mest värdefulla, utmaningarna vilket ger Affärsverken en stark position i arbetet med energiomställningen.”

Anna Hammartorp, affärsområdeschef Energi Affärsverken

Flextjänster

Affärsverken Flex

För att klara omställningen behövs är ett flexibelt energisystem som kan hantera förändringar i effektbalansen. Marknaden ska erbjuda flexibilitetstjänster för olika aktörer. Som att kunna styra sin elförbrukning för att jämna ut belastningen eller bidra till elproduktionen med att sälja egenproducerad el från solceller eller batterier. Vårt arbete med de lokala lösningarna kallas Affärsverken Flex.

Lokal elproduktion

Grön el från riktigt nära dig

Affärsverken köper el från den nordiska börsen Nord Pool, men vi har även egen elproduktion. Dels via Kraftvärmeverk Karlskrona där vi bränner restprodukter från lokalt skogsbruk som ger el och värme till cirka 13 000 villor. Dels har vi Karlskrona Solpark vars nuvarande etapper producerar el motsvarade drygt 400 hushålls helårsförbrukning. Vi hjälper också kunder att bli elproducenter genom att installera solpaneler på industrifastigheter, villor och bostadsrättsföreningar.

Vad är energiomställningen?

Ett allt mer elektrifierat samhälle kommer skapa nya vanor, ökad elförbrukning och behov av förnybara och fossilfria energikällor. Något som dagens energisystem inte är byggt för. Därför arbetas det intensivt med att ställa om det svenska energisystemet. Samtidigt konstaterar Energimyndigheten att arbetet behöver gå snabbare. Ett av Sveriges klimatmål är att år 2040 ha en elproduktion som är 100 procent förnybar. Då behöver hela industri- och transportsektorn elektrifieras för att bli av med fossila energikällor. Svenska kraftnät investerar 95 miljarder kronor de kommande tio åren för att möjliggöra energiomställningen.

Läs mer om energiomställningen (svk.se)