Google Translate:

Smarta nät ger nya möjligheter för utveckling och tillväxt

En digital infrastruktur bidrar till ökad livskvalitet, bättre företagsklimat och större öppenhet. Det hjälper oss i Karlskrona att ta till vara på våra resurser och förutse flaskhalsar. Tillsammans med andra aktörer tar vi fram nya tjänster och lösningar och genom Smart City Center ser vi till att hela tiden ligga steget före. Det kallar vi Uppkopplad stad.

Ett uppkopplat Karlskrona

Den digitala och fysiska världen flyter ihop. Det medför både nya beteendemönster och behov samt nya möjligheter för Karlskronas näringsliv och infrastruktur. På Affärsverken var vi tidiga med att bygga ett öppet stadsnät för att möjliggöra olika tjänster. Idag är det fundamentet när vi kopplar upp Karlskrona för ökad trygghet, service och demokrati.

Redan idag kan vi styra och reglera mycket av vår infrastruktur digitalt och vi utvecklar nya samhällsnyttiga tjänster via IoT, både egna och i samarbete med andra aktörer. Allt blir en del av den uppkopplade staden där vi kan hämta in data, mäta och dra slutsatser med hjälp av artificiell intelligens (AI). Som ett digitalt medvetande i samhället.

”Affärsverkens smarta nät och tekniska lösningar skapar inte bara trygghet och säkerhet – de möjliggör”

Jan Lindqvist, affärsområdeschef Kommunikation Affärsverken

Smart grid

Morgondagens elnät idag

Smart grid är ett uppkopplat elnät där Affärsverken kan mäta, samla in och analysera data för att förutse problem och optimera flöden. Nätet behövs också för att kunna hantera mer vind- och solkraft samt det ökande behovet av laddning för elfordon. Elnätet ska också innehålla tjänster som låter kunder styra sin egen elförbrukning.

INTERNET OF THINGS

Nyttiga samhällstjänster

I den uppkopplade staden går utvecklingen med rasande fart. Med vårt LoRa-nät skapas förutsättningar för nyttiga IoT-tjänster med mätbara sensorer. Som att tillhandahålla larmtjänster inom omsorgen, mäta luftkvalitet, se fyllnadsgraden i våra avfallscontainrar, se lediga parkeringsplatser och mycket annat.

Smart City Center

Stadens digitala hjärna

Hjärnan i det digitala medvetandet i Karlskrona är det vi kallar SMCC (Smart City Center). Här samlas data in från sensorer, el- och fibernät för att analyseras. Syftet är att störningar och avvikelser snabbt ska kunna åtgärdas – till och med redan innan problemen uppstår.

Vad är en smart stad?

Många använder begreppet ”Smart stad”, men det kan ha olika innebörd beroende på vem som är avsändare. EU har fastslagit betydelsen i en bredare mening: En smart stad är en plats där traditionella nätverk och tjänster effektiviseras genom digitala lösningar till nytta för invånare och företag. En smart stad använder digital teknik för bättre resursanvändning och mindre utsläpp. Det omfattar smartare transportnät och vattenförsörjning samt avfallshantering och effektivare sätt att tända och värma upp byggnader. Det innebär också en mer interaktiv och lyhörd stadsförvaltning, säkrare offentliga utrymmen och att tillgodose behoven hos en åldrande befolkning.