Google Translate:

Skräddarsydda lösningar för fastigheter och företag

Oavsett om du driver ett företag, en förening eller äger ett flerbostadshus kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som passar dina behov. IoT är mångsidig, flexibel och kostnadseffektiv tjänst för att övervaka och samla in mätdata i fastigheter eller i utomhusmiljö. I kombination med Affärsverkens övervakningscentral ”Smart City Center”, SMCC, kan vi övervaka och larma i realtid.

IoT-tjänster som inspirerar

IoT kan användas till nästan allt, det är bara fantasin som sätter gränser. Affärsverken erbjuder allt från ren överföring i nätverket till skräddarsydda IoT-tjänster.

  • Mätning av luftkvalitet i kontorsmiljöer. Genomförs i samarbete med bland andra Karlskrona kommun.
  • Gps-tracking av containrar och fordon.
  • Temperaturövervakning av gångbanor för att övervaka temperatur och larma vid behov av halkbekämpning. Genomförs tillsammans med Karlskrona kommun.
  • Välfärdsteknikprojekt där vi digitaliserar en lägenhet för att skapa trygghet genom uppkopplad teknik. Genomförs i samarbete med Karlskrona kommun.
  • Övervakning av toalett på Långö badplats, så att den kan tömmas efter behov.
  • Mätning av sättning av vägbanan på infartsleden till Trossö.
  • Mätning av vattentemperatur vid flera badplatser samt vattennivå under broar.

Ja, jag är intresserad av kundanpassade lösningar!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar någon av våra trevliga säljare dig.

Intresseanmälan är inte ett bindande köp.

IoT, Internet of Things, Sakernas internet – vad är det?

Visst låter det bra med uppkopplade sensorer och en smart stad, men vad innebär det egentligen? Internet of Things, eller Sakernas internet, är ett samlingsnamn för alla de olika tekniker som gör att föremål – allt från hushållsapparater till byggnader och bilar – kan styras eller skicka information via inbyggd elektronik och internetuppkoppling.

Uppkopplade sensorer

Dataöverföringen görs till exempel genom sensorer som kan läsa av temperaturer, fuktighet eller avstånd. Dessa skickar sedan data till ett kontrollcenter, som Smart City Center, där informationen sammanställs och analyseras.

Snabba åtgärder

Med IoT är det lätt att se vad som händer i realtid och vad som kan komma att hända utifrån tidigare trender. Det innebär att risken för skador eller störningar minimeras och att åtgärder kan sättas in i rätt tid.

Hållbara lösningar

IoT bidrar också till ett mer hållbart samhälle. Exempelvis att avfallskärl själva meddelar när de behöver tömmas, vilket minskar antalet transporter, eller att bevattning bara sätts in när och där det verkligen behövs.

LoRa-nätet

LoRa står för Long Range (lång räckvidd) och är en öppen standard för trådlös datakommunikation som används alltmer inom IoT. Via LoRa-nätet går det att koppla upp sensorer för olika typer av tillämpningar. Affärsverkens LoRa-nät erbjuder en säker och stabil infrastruktur för företag.

Smart City Center (SMCC)

Smart City Center är Affärsverkens kontrollcenter där data från sensorer, el- och fibernät samlas in. SMCC kan liknas vid den smarta stadens hjärna. Centret tar emot information i realtid och analyserar den för att störningar och avvikelser snabbt ska kunna åtgärdas – till och med redan innan problemen uppstår.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}