Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

För dig som är elproducent

Genom att producera förnybar el är du med och bidrar när samhället ställer om till energisystem med fossilfria och förnybara energikällor.

Anslut elproduktion till elnätet

Vi hjälper dig att koppla upp dina solceller till elnätet samt betalar ersättning för den el som du levererar till vårt elnät.

Ersättning för elproduktion

Är du elproducent så får du ersättning för den överskottsel som du matar in till elnätet. Från elnätsbolaget får du så kallad nätnytta. Dessutom kan du få skattereduktion för antalet kilowattimmar som levereras.

Avgifter för elproduktion

Elproduktion i elnätet är övervägande positivt, men det medför även en del kostnader. Därför tillkommer avgifter för elproduktion.