Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Batteri

Laddat, lagrat och redo för framtiden

Att lagra energi i batterier gör det möjligt att använda el vid behov eller sälja den vidare när du har möjlighet. Du sänker dina elkostnader och bidrar till ett mer balanserat elsystem. Privatperson, företag, fastighetsägare eller bostadsrättsförening – vi har batterilösningen för dig!

Lägre elpris

När elen är dyr

Oavsett om du har solpaneler eller inte, kan ett batteri sänka dina elkostnader. Lagra el när elpriset är som lägst och använd den när elpriserna är som högst. Du kan också sälja din el till nätet, så kallade stödtjänster.

Bra för miljön

Ett elnät i balans

Ett mer elektrifierat samhälle innebär att energisystemet behöver ställas om. Ett måste för att lösa klimatutmaningen. Batterilagring är ett av flera sätt att minska fossila bränslen och samtidigt balansera elnätets toppar och dalar.

Tillgänglig el

Säkra driften

Elektrifieringen innebär att energisystemet utsätts för större påfrestningar. Strömavbrott, effektbrist och periodvis bortkoppling kan bli vanligare. Med batterier tryggar du tillgången till el dygnet runt.

Gör en intresseanmälan

Affärsverken hjälper privatpersoner och näringslivsaktörer att bli flexibla med sin elförbrukning, bidra till balans i elnätet och bli en del av energiomställningen. Vill du veta mer? Hör av dig.

Ökad egenanvändning

Lagra egenproducerad solenergi i ditt batteri och öka din egenanvändning. Ladda på dagen och använd elen på natten.

Arbitragehandel

Elpriserna för varje timme offentliggörs alltid en dag i förväg. Sänk dina elkostnader genom så kallat arbitrage – att ladda batteriet när elen är billig och använda den när det är dyrt.

Kapa effekttoppar

Med ett batteri kan du kapa effekttoppar som värmepumpar eller elbilsladdare. I sådana situationer kan lasterna nyttjas utan att det påverkar elanslutningens effektvärde.

Lastbalansering

Batteriet övervakar hemmets effektuttag och skyddar mot överbelastning. Exempelvis kan elbilen laddas samtidigt som ugnen används, utan att uppgradera huvudsäkringen.

Ödrift vid strömavbrott

Beroende på typ av batteri och växelriktare kan det vara möjligt med ö-drift. Det vill säga att elförsörja delar av en fastighet vid ett strömavbrott.

Sälj resurser på elmarknaden

Genom att sälja el från ditt batteri hjälper du till att jämna ut belastningen på elnätet. Du erbjuder kort sagt kapacitet mot en ersättning.

Batteri för eget bruk

Ladda från solpaneler eller från elnätet när det är billigt och använd när elen är dyr eller för att kapa effekttoppar.

Batteri för stödtjänster

Vill du bidra med balans till elnätet genom ditt batteri så kan du tjäna pengar.

Frågor och svar

  Affärsverken erbjuder både mindre och mer storskaliga batteri. Batteriets kostnad beror på hur stort det är. Priset beror också på om du behöver köpa en växelriktare eller om du redan har en växelriktare som fungerar för batteri.

  Storleken beror på hur mycket du vill kunna lagra och är villig att investera. En vanlig storlek för ett hushåll med solcellsanläggning är 5 till 20 kW. Beroende på vad du ska använda batteriet till kan ditt elnätsabonnemang också vara en avgörande faktor till hur stor anläggning det är möjligt att koppla upp.

  Det är viktigt att batteriet installeras på en lämplig plats. Batteriet ska stå på en jämn yta och får inte utsättas för temperaturer över 45 grader, frost, vatten eller starkt solljus.

  Enligt räddningstjänsten är brandrisken i batterilager oklara och regler saknas i nuläget. Räddningstjänsten rekommenderar därför att större batterilager placeras i fristående byggnad eller i container. I de fall batterilager placeras i en byggnad bör de placeras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt och åtkomligt för släckinsats från utrymmets dörröppning eller motsvarande.

  Affärsverken rekommenderar att kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller hos dem.

  För att kunna använda din solcellsanläggnings växelriktare till ett batteri så behöver det vara en hybridväxelriktare. Har du en modell som inte kan hantera batteri så behöver du komplettera med en annan växelriktare eller byta ut din befintliga.

  Hur mycket du tjänar beror dels på batteriets storlek samt marknadspriset för stödtjänster. Det finns inga garantier för vad man kan tjäna, då marknadspriset kan variera över tid. Som exempel från 2023 års marknadspris utgick ersättning på 30 000 kronor på ett år för ett batteri på 10 kW.

  Affärsverken erbjuder lösningar och avtal som möjliggör att du kan vara med på stödtjänstmarknaden. All dialog förs direkt med Affärsverken och det är Affärsverken som betalar ut ersättningen till dig.

  Affärsverken är kompatibla med Checkwatt. Om du installerar Checkwatt för att vara med på stödtjänstmarknaden så kan du alltså ha Affärsverken som elleverantör. All dialog om installation och ersättning sker via Checkwatt.

  Om du installerar eller redan har solceller och väljer att installera ett batteri kan du söka grönt teknikavdrag eller ROT-avdrag hos Skatteverket. Om du redan har batterier kan du få avdraget om du utökar lagringsplatsen och installerar fler batterier.

  Grön teknik - Privat | Skatteverket