Google Translate:

Smart värme från skogarna omkring oss

Fjärrvärmen från Karlskrona är inte bara producerad nära dig – den är även förnybar, driftsäker och ekonomisk. Precis så smart som värme alltid borde vara.

FÖRETAG OCH FLERBOSTADSHUS

Värme som stärker företagets hållbarhetsprofil

Gör ett smart värmeval som bidrar till att göra ert företag mer hållbart.

Teckna serviceavtal

För att göra din vardag enklare kan du teckna serviceavtal för din fjärrvärme. Det innebär att vi erbjuder dig en rad tjänster och håller koll på hur din anläggning mår.

Håll byggarbetsplatsen varm

Vi levererar tillfällig värme till byggarbetsplatser inom vårt fjärrvärmenät under den period arbetet pågår.

Kyla på Gräsvik

Idag efterfrågas komfortkyla i allt större utsträckning, särskilt i arbetsmiljöer med behov av kylrum för servrar och teknik.

Närproducerad värme

Fjärrvärmen produceras i något av våra tre värmeverk för att sedan transporteras via slutna rörsystem till platsen där värmen ska användas.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}