Google Translate:

Smart värme från skogarna omkring oss

Fjärrvärmen från Karlskrona är inte bara producerad nära dig – den är även förnybar, driftsäker och ekonomisk. Precis så smart som värme alltid borde vara.

FÖRETAG OCH FLERBOSTADSHUS

Värme som stärker företagets hållbarhetsprofil

Gör ett smart värmeval som bidrar till att göra ert företag mer hållbart.

Enklare med serviceavtal

Vill du hellre fokusera på annat än värme? Genom ett serviceavtal för din fjärrvärme håller vi koll på hur din anläggning mår, samtidigt som du får en enklare vardag.

Håll byggarbetsplatsen varm

Vi levererar tillfällig värme till byggarbetsplatser inom vårt fjärrvärmenät under den period arbetet pågår.

Kyla på Gräsvik

Idag efterfrågas komfortkyla i allt större utsträckning, särskilt i arbetsmiljöer med behov av kylrum för servrar och teknik.

Värme från väldigt nära dig

Fjärrvärmen produceras i Karlskrona av förnybart biobränsle från skogarna omkring oss. Vill du veta mer om hur fjärrvärmen fungerar och var den skapas?

Flyttanmälan

Ska du ta över eller lämna en fastighet med fjärrvärme behöver du anmäla detta till oss i god tid. Kontakta någon av våra säljare så hjälper de dig.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}