Google Translate:

Serviceavtal för extra hållbar värme

Vill du hellre fokusera på annat än värme? Genom serviceavtal för din fjärrvärme håller vi koll på hur din anläggning mår, samtidigt som du får en enklare vardag.

Företag och flerbostadshus

Serviceavtal – tryggt och ekonomiskt

En rätt injusterad fjärrvärmecentral ökar livslängden på din anläggning och optimerar dina värmekostnader. I serviceavtalet ingår att vi besöker dig en gång per år. Vi kontrollerar och justerar anläggningen för bästa driftsekonomi. Väljer du ett utökat serviceavtal ingår också utbyte av komponenter när ett fel uppstår.

Värme och kyla

Grundpaket

I vårt grundpaket ingår personlig servicerådgivare, ett servicebesök per år, jourberedskap dygnet runt med mera. Följ länken och läs om allt som ingår.

Värme och kyla

Utökat serviceavtal

Utöver grundpaket ingår utbyte av defekta komponenter för värme och tappvatten. Följ länken och läs mer.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}