Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

En smart helhetsaffär

Vill du som företagare eller hyresvärd erbjuda dina kunder ett bra miljöval, samtidigt som du satsar värmeekonomiskt? Förnybar, driftsäker och ekonomisk gör fjärrvärme till en smart helhetsaffär.

Därför är fjärrvärme ett smart val

Den är grön, enkel och värmeekonomisk. Fördelarna är många och tillsammans gör de fjärrvärme till en vinnare – men hur kan fjärrvärme vara lika smart för företaget som för miljön?

Gör en intresseanmälan och se om du kan ansluta

Steg 1: Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så meddelar vi om din fastighet ligger inom vårt nät. Se priser och avtalsvillkor längre ner.

Se karta över vårt fjärrvärmenät

Steg 2: Förbered fastigheten

Om allt ser bra ut behöver du förbereda fastigheten, bland annat installera en fjärrvärmeväxlare. Du kan behöva ta bort din befintliga panna samt installera ett vattenburet system. Kontakta en rörfirma för hjälp och prisinformation rörande värmeväxlaren och övriga behov.

Vi kan även hjälpa till med helhetslösningen och ta fram priser på installation.

Steg 3: Gör en föranmälan

Innan installationen påbörjas görs en föranmälan. Den installatör du anlitar för arbetet fyller i anmälan, skriver under och skickar den till oss med nödvändiga bilagor.

Blankett till installatör (formulär)

Föranmälan Fjärrvärme.pdf

Allmänna bestämmelser för fjärrvärmeinstallationer.pdf

Steg 4: Kompletterande tjänster

När fjärrvärmen är installerad kan du komplettera med någon av våra tjänster. Exempelvis smart klimatstyrning för ett jämnare inomhusklimat. Du får även serviceavtal för din fjärrvärme kostnadsfritt i två år.

Företag och flerbostadshus

Lokalproducerad värme

Som företagare är det skönt att slippa bränslehantering, sotning eller problem med värmepumpar. Med fjärrvärme får du en trygg leverans och gör samtidigt ett bra miljöval. Våra förnybara bränslen är dessutom ofta billigare än el och olja.

Anslutningskostnad

Avgiften för att ansluta till fjärrvärmenätet är 825 kronor/ansluten kW inom vårt befintliga nät. För avancerade anslutningar och anslutningar utanför vårt nät kontakta vår säljare för offert.

Priser och avtalsvillkor

Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ i jämförelse mot många andra uppvärmningssystem. Det beror på en kombination av billigt bränsle och låga servicekostnader. Dessutom är fjärrvärme ett bra miljöval.

Prismodell

Vår prismodell är baserad på verklig effekt och består av tre delar; effektpris, energipris och flödespris. Energipriset är dessutom uppdelat i säsongspriser under året. Prismodellens alla delar består endast av rörliga priskomponenter vilket ger fakturor som helt återspeglar kostnaden för den aktuella förbrukningen.

Prismodellens uppbyggnad gör det lättare för dig som kund att påverka den egna kostnaden. Vi vill att ditt företag ska kunna tjäna på att energieffektivisera och underhålla fjärrvärmeanläggningen och därmed även göra en insats för miljön.

Priser

Avgiftstyp Tidsperiod Pris
Effektpris    54,73 kronor per kW
Energipris 1 december till 31 mars  645 kronor per MWh
Energipris 1 april till 31 maj, 1 oktober till 30 november  539 kronor per MWh
Energipris  1 juni till 30 september  345 kronor per MWh
Flödespris 1 september till 30 april  3,45 kronor per m³

Priserna är exklusive moms.

Effektpris

Effektpriset baseras på högsta dygnsmedeleffekten innevarande månad. Effektvärdet multipliceras med effektpriset i kronor. Du kan själv påverka ditt effektuttag genom att aktivt arbeta med din fjärrvärmecentral och värmeanvändning för att ta ut en så jämn effekt som möjligt.

Energipris

Energipriset är uppdelad på tre säsongpriser – vinter, sommar samt vår och höst. Priset är som lägst när efterfrågan på fjärrvärme är som minst – priset är högre när efterfrågan ökar. När förbrukning och pris är som högst blir vinsten av energibesparing som störst. Energipriset multipliceras med aktuell månads förbrukning i MWh.

Flödespris

Under perioden 1 september till 30 april gäller flödespris för alla anläggningar. Hur mycket kostnaden blir, beror på hur väl fjärrvärmevattnet kyls i den egna fjärrvärmecentralen. En bra avkylning av vattnet ger ett lägre flöde och därmed en lägre kostnad.

Avtalsvillkor

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme i näringsverksamhet.

Avtalsvillkor för värme och kyla

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

    Hög driftsäkerhet. Vi har flera produktionsanläggningar som är bemannade dygnet runt. Jourutryckning för reperation på din central finns i serviceavtalet.

    Om något inte står rätt till med din fjärrvärme undersöker du som fastighetsägare i första hand fastighetens undercentral.

    Kvarstår felet ring vår kundservice på ordinarie öppettider och anmäl på telefon 0455-783 75 eller via chatten. Alla andra tider ringer du vårt journummer på telefon 0455-800 25.