Google Translate:

Vanliga frågor och svar

    Som privatperson kan man ansöka om bidrag från Naturvårdsverket. Läs mer och ansök här.

    Du hittar en karta över alla laddstolpar här.