Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Skäl att välja elbil

Bra att köra på el

Att köra elfordon innebär många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Alltifrån mindre koldioxidutsläpp till att elmotorn är mer energieffektiv jämfört med förbränningsmotorer. De utmaningar som återstår är främst räckvidden vid kallare klimat samt att återvinna en större del av dess batteri. Här listar vi några av fördelarna som är på plats redan idag.

Ekonomi

Även om det fortfarande är dyrt att köpa elbilar så blir det billigare på lång sikt. Att ladda är billigare än att tanka (omkring tre till fyra kronor per mil) och elfordon kräver mindre underhåll än fordon med förbränningsmotorer.

Räckvidd

De flesta elbilar klarar mellan 250 till 500 kilometer, men om du använder bilen som merparten av svenskarna gör – det vill säga för korta sträckor till och från jobb, skolor och aktiviteter, så räcker det gott och väl. Dessutom går utvecklingen fort, så bilarnas kapacitet ökar hela tiden.

Infrastruktur

I Karlskrona har vi en utbyggd infrastruktur för publika laddstolpar som på sikt kommer förbättras. Ska du köra längre sträckor så blir infrastrukturen för laddstolpar alltmer utbyggd för varje dag som går.

Miljö

Elbilar låter inte lika mycket som traditionella bilar och avger inga utsläpp. Detta medför att ljudföroreningen som främst finns i stadskärnor minskar. Om du laddar med miljövänlig el så är C02-avtycket per kilometer i princip noll.