Google Translate:

Felanmälan

Affärsverkens infrastruktur blir hela tiden säkrare och mer stabilt, men ibland kan vädret, avgrävda kablar eller ledningar och annat ändå göra skada. Då är det viktigt att du snabbt får hjälp av oss.

Kolla gärna på sidan för driftinformation innan du felanmäler, där samlar vi information om störningar som är planerade eller som vi jobbar på att åtgärda. 

Till driftinformation

Hittar du inte orsaken bland vår driftinformation, kontakta oss på följande telefonnummer.

El

Vid skadegörelse eller annan åverkan på elnätsstation och elnätsskåp är du välkommen att ringa vår kundservice på ordinarie öppettider på telefon 0455-783 75. Övriga tider når du oss på journummer 0455-800 25.

Vid strömavbrott lägger vi ut driftinformation på vår webbplats och skickar ett sms till våra elnätskunder inom vårt nätområde.

Om det blir strömavbrott

Gatubelysning

För felanmälan av gatubelysning till exempel släckta lampor eller skadegörelse på stolpar inom vårt elnätsområde kontakta Karlskrona kommuns felanmälan

Fjärrvärme

Du som fastighetsägare undersöker i första hand fastighetens undercentral. Kvarstår felet ring vår kundservice på ordinarie öppettider och anmäl på telefon 0455-783 75

Alla andra tider ringer du vårt journummer på telefon 0455-800 25

Avfallstjänster

Utebliven avfallshämtning anmäler du till vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Trasigt kärl kan du anmäla direkt på webben. 

Synpunkter och frågor rörande återvinningsstationerna till exempel städning och tömning lämnas till Förpacknings och Tidningsinsamlingen.

Stadsnät

Felanmälan gör du direkt till din tjänsteleverantör.

Skärgårdstrafik

Vid frågor om avvikelser från ordinarie turlista ringer du skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.