Google Translate:

Driftinformation och felanmälan

Här hittar du aktuell, planerad och tidigare driftinformation

Aktuell driftinformation

  Beskrivning: Berör ett 60-tal kunder norr om Tving med hämtning onsdagar udda veckor. Hämtningen kommer troligen inte att köras klar idag. Låt kärlen stå kvar tills de är tömda.

  Orsak: En renhållningsbil som har gått sönder.

  Beskrivning: M/F Flaggskär ersätts av Fyrskär och går enligt den vanliga tidtabellen.

  Orsak: Tekniska problem med M/F Flaggskär.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Upplever du problem eller vill felanmäla skadegörelse, trasiga sopkärl eller något annat som inte står rätt till? På vår sida för felanmälan hittar du vem du ska kontakta

TILL FELANMÄLAN

Planerad driftinformation

  Beskrivning: Planerat systemunderhåll söndagen den 27 september mellan klockan 12:00-15:00. Det påverkar inloggning och innehåll på webb och app.

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: Kontakta Affärsverken kundservice 0455-783 75 om problem kvarstår efter avbrottet

Tidigare driftinformation

  Beskrivning: Påverkar internet och bredbands tjänster i Tvingelshed

  Orsak: Planerat underhåll E.ON

  Kontaktperson: Affärsverken kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Påverkar Styrmansgatan - Västra Prinsgatan - Skomakaregatan och del utav Hantverkaregatan. Montörer är på plats för att byta en kritisk del. Avbrottet beräknas på ca 30 minuter mellan 08:00-09:00 och påverkar EL samt internet och bredbandstjänster

  Orsak: Trasigt aggregat som byts ut

  Kontaktperson: Affärsverken AB Kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Påverkar internet och bredbands tjänster i Tvingelshed

  Kontaktperson: Affärsverken Kundservice 0455-783 75

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: Affärsverken AB Kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Internet och bredbandstjänster kommer att påverkas

  Kontaktperson: Affärsverken kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Vi har tekniska problem med Sturköpendeln och turerna är tillsvidare inställda.

  Beskrivning: Vi har tekniska problem med M/F Ungskär och turerna är tillsvidare inställda.

  Beskrivning: Driftstörning på fjärrvärmenätet, kan märkas på värme och varmvattnet. Felsökning pågår

  Orsak: Driftstörning

  Kontaktperson: Vid fortsatta problem efter att driftstörningen är klarrapporterad kontakta fastighetsägare eller som villaägare kontakta Affärsverkens kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Driftstörning på fjärrvärmenätet, kan märkas på värme och varmvattnet. Felsökning pågår

  Orsak: Driftstörning

  Kontaktperson: Vid fortsatta problem efter att driftstörningen är klarrapporterad kontakta fastighetsägare eller som villaägare kontakta Affärsverkens kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Planerat strömavbrott som påverkar internet och bredbandstjänster. Anläggningsadress: Tjurkö - Teknikbod Sturkö

  Beskrivning: Torsdagen den 3 september stänger vi vår kundservice klockan 12:00 på grund av utbildning. Reception, chatt och växel är öppet som vanligt. Välkomna åter på fredag igen.

  Kontaktperson: Välkomna att kontakta vår växel på telefon 0455-783 00.

  Beskrivning: Samtliga fjärrvärmekunder på Sturkö berörs. Felsökning pågår.

  Kontaktperson: Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 00.

  Orsak: Tekniska problem. För transport hänvisar vi vidare till Fyrskärs tidtabell.

  Kontaktperson: Vid frågor, vänligen ring 0455-783 30

  Orsak: Skadad fiber

  Beskrivning: Tisdagen den 18 augusti mellan klockan 13:30-15:30 kommer Pantamera Express vara ur funktion på grund av underhållsarbete.

  Beskrivning: EON genomför ett arbete på Aspö som påverkar strömförsörjningen till vår utrustning.

  Beskrivning: M/F Fyrskär ersätter M/F Wittus, se röd linje. På grund av inställda turer med M/F Wittus kör vi extrainsatta turer med M/F Ungskär från Yttre Park - Stenshamn, se svart linje.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Telenor har för tillfället problem med gruppnummer vilket gör att vi inte kan ta emot samtal. Detta påverkar SMCC- och beredskapsnumren.

  Beskrivning: M/F Ungskär går enligt tidtabell. Begränsat antal resenärer gäller. Pga att Wittus är ur funktion prioriteras de som är fast boende ute i Östra skärgården. Vi har många andra fantastiska turer att erbjuda. Varmt välkomna ombord!

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Inställda turer med M/F Wittus mellan Fisktorget och Stenshamn (röd linje) tillsvidare.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Turerna till Säljö med avgång från Handelshamnen kl 18:20 och 22:15 är inställda.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Vi kommer att ta ett avbrott för om skarvning av kabel som matar äldreboende på Tussilagovägen 8. Avbrottet påverkar fiber och el till berörd fastighet

  Orsak: Omläggning av kabel

  Beskrivning: Vi har just nu högt tryck på samtliga båtar. Kom i god tid för att köpa era biljetter, då vi har ett begränsat antal platser. Varmt välkomna!

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Orsak: Påbackat kabelskåp som behöver bytas ut.

  Kontaktperson: Affärsverkens kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Kustlinjen mellan Karlskrona - Ronneby är inställd idag. Det gäller alla avgångar mellan Karlskrona och Ronneby i båda riktningarna.

  Orsak: På grund av hård vind.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: På grund av mycket högt vatten, kan M/F Astrid idag inte lägga till vid följande bryggor: Ronneby Marina, Aspan, Ekenäs Karöbryggan och Karö. De bryggor som trafikeras under dagen är Ronneby Resecentrum, Ronneby Brunn och Ronneby Hamn (på insidan av bron).

  Orsak: På grund av högt vattenstånd.

  Beskrivning: Inställt bryggstopp Aspan, Ronneby (blå linje) måndag den 6 juli tillsvidare. Vi går enligt turlista tisdag 7 juli, välkommen ombord!

  Orsak: På grund av hård vind.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Kustlinjen (rosa linje) från Handelshamnen, Karlskrona till Ronneby är inställd söndagen den 5 juli.

  Orsak: På grund av hård vind.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Hop-on Hop-off-turerna som körs av M/F Annaskär är inställda tillsvidare, detta beror på ett elfel. Resande hänvisas till M/F Gåsefjärdens turer. Elfelet är åtgärdat så vi går enligt turlista lördag 4 juli, välkommen ombord!

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: På grund av ett motorhaveri är turerna med M/F Flaggskär inställda 29 juni till 1 juli. Bryggor längs med Hasslö- och Sturköpendelns linjer påverkas enligt följande: Handelshamnen - Tjurkö - Sturkö - Inställt. Handelshamnen - Aspö - Hasslö - Inställt. Handelshamnen - Säljö - Inställt. Undantag: M/F Wittus trafikerar turerna klockan 07:10 och 08:10 från Hasslö Horn till Handelshamnen 29 juni till 1 juli. Vi går enligt turlista 2 juli, välkommen ombord!

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Påverkar nedan adresser. Den kommer att åtgärdas under dagen. Stationsvägen 7, 9, 11, 12 Hembygdsvägen 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Parkvägen 5

  Orsak: Vi har en skadad kabel i Mörrum

  Kontaktperson: Affärsverkens kundservice 0455-783 75

  Orsak: Avgrävd fiberkabel. Montör håller på att svetsa ny fiber för att få igång driften igen.

  Kontaktperson: Affärsverken kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Planerat strömavbrott E.ON Tjurkö, Sturkö med omnejd. Kommer påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: E.ON

  Beskrivning: Planerat strömavbrott E.ON Stubbelycke, Rödeby med omnejd. Kommer påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON.

  Kontaktperson: E.ON

  Beskrivning: På grund av strömtrafobyte är det planerat strömavbrott Amiralitetstorget 7 som också påverkar fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Strömtrafobyte

  Kontaktperson: Affarsverken.se

  Beskrivning: Till följd av skada på elnätet behöver E.ON akut bryta strömmen för att påbörja reparationsarbete. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster. Strömmen beräknas vara tillbaka 17:00

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: E.ON

  Orsak: Ombyggnation av luftledning

  Kontaktperson: E.ON Kundservice Ring 010 228 32 47

  Beskrivning: Inställda turer med M/F Wittus (röd linje) på grund av tekniska problem, felsökning pågår.

  Orsak: På grund av tekniska problem.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Från EON: Planerat strömavbrott för att driftsätta nytt ledningsnät på Aspö 09:05 Ny prognos när strömmen är tillbaka: 14:00

  Beskrivning: På grund av ett byte av kabelskåp så kommer det att vara strömavbrott på Brovägen.

  Beskrivning: Systemuppdatering tisdagen den 16 juni mellan kl 12:00-16:00 som påverkar alla formulär på webben.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 75 eller e-post info@affarsverken.se så hjälper vi dig.

  Orsak: Nu förnyar vi elnätet! Idag har vi ett planerat avbrott för att flytta kunder till en ny nätstation. Under tiden arbetet pågår måste vi bryta strömmen för att montören ska kunna jobba på ett säkert sätt. Vi hoppas på förståelse med detta då syftet är att bygga ett stabilare och tryggare elnät.

  Kontaktperson: E.ON

  Beskrivning: Planerat strömavbrott E.ON - Senoren Södra Västernäs Ramdala. Detta kommer också påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: E.ON

  Beskrivning: Systemuppdatering torsdagen den 4 juni mellan kl 09:00-10:00 som påverkar alla formulär på webben.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 75 eller e-post info@affarsverken.se så hjälper vi dig.

  Beskrivning: Natten mellan tisdagen den 2 juni och onsdagen den 3 juni kommer vi att utföra underhållsarbete på fjärrvärmenätet. Arbetet innebär att alla fjärrvärmeanläggningar i Lyckeby kommer att vara utan värme och varmvatten från kl 22:00 på tisdagskvällen till kl 05:00 på onsdagsmorgonen. Viss störning kan även förekomma efter kl 05:00. Kallvattnet påverkas inte av avstängningen.

  Kontaktperson: Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0455-783 00.

  Beskrivning: Ingen kundpåverkan i nuläget

  Orsak: Skadad fiberkabel

  Kontaktperson: Affärsverken.se Affärsverken Kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Planerat avbrott av Kraftringen. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster i Grimsmåla med omnejd

  Orsak: Planerat avbrott Kraftringen

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering måndagen den 18 maj. Det påverkar inloggning och innehåll på webb och app.

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering torsdagen den 14 maj mellan klockan 20:00-21:00. Det påverkar inloggning på webb och app.

  Beskrivning: Torsdagen den 14 maj mellan kl 8:00-11:00 kommer Pantamera Express vara ur funktion på grund av underhållsarbete.

  Beskrivning: Klarrapport - Vi vill härmed klarrapportera driftstörningen. All aktiv fiber har skarvats ihop och all hårdvara är uppe och snurrar igen. Kabeln är illa skadad vilket betyder att de kommer att bli tvungna att skarva om allt. Detta betyder att hela Fur, Holmsjö och Nävragöl kommer att gå ner samt alla svartfiberkunder i området. Arbetet påbörjas klockan 15:00.

  Orsak: Fiber pågrävd på Väg 28 mellan Rödeby och Holmsjö

  Kontaktperson: id fortsatta problem efter åtgärd kontakta din tjänsteleverantör. Kontakta kundservice: info@affarsverken.se 0455-783 75

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: www.eon.se Mitt E.ON 0771-22 24 24

  Beskrivning: Affärsverken kommer att ha ett planerat strömavbrott på station Munspelet1, vilket påverkar Musikgatan, Vedeby med omnejd. Arbetet kommer att gälla from kl 07:00 - 16:00, och påverka varje kund under ca 2h. Detta kommer även att påverka våra bredbandstjänster i området!

  Orsak: Planerat arbete, en sk Återgång från förra veckans arbete och avbrott som var 2020-04-21.

  Kontaktperson: Affärsverken vxl 0455-78300

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering söndagen den 26 april mellan kl. 12:00-15:00. Detta påverkar inloggning och innehåll på webb och app.

  Beskrivning: Tisdag den 2020-05-06 klockan: 08:00 - 13:00

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: www.eon.se Mitt E.ON 0771-22 24 24

  Beskrivning: Driftstörning i Skönevik med omnejd, Ronneby. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Felsökning pågår.

  Kontaktperson: Vid fortsatta problem efter åtgärd kontakta din tjänsteleverantör.

  Beskrivning: Planerat strömavbrott Musikgatan,Vedeby med omnejd. Detta kommer också påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Planerat strömavbrott

  Kontaktperson: www.affarsverken.se

  Beskrivning: På grund av felsökning kommer det vara strömavbrott på Kungsmarksvägen 69 och 71. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Felsökning

  Kontaktperson: www.affarsverken.se

  Beskrivning: På grund av felsökning kommer det vara strömavbrott på Kungsmarksvägen 69 och 71. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Felsökning

  Kontaktperson: Affarsverken.se

  Beskrivning: Tisdag den 2020-04-28 klockan: 08:00 - 13:00

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: www.eon.se Mitt E.ON 0771-22 24 24

  Beskrivning: På grund av rådande coronasituation behöver vi trafikera Östra skärgården i Karlskrona med M/F Wittus under Skärtorsdagens eftermiddag. Vi blir i och med det tvungna att ställa in Hasslöpendels eftermiddagsturer torsdagen den 9 april. Vi hänvisar resenärer till Blekingetrafikens busslinje 154. Vi hoppas på er förståelse och M/F Wittus är åter i trafik på Hasslöpendeln tisdagen den 14 april.

  Beskrivning: Just nu har Bahnhof driftstörning gällande fiber och bredbandstjänster. Uppdatering 10:30 - Felsökningen och åtgärd av fel ligger hos Bahnhof.

  Orsak: 20-04-08: Vi har fått information från Bahnhof om att problemet skall vara löst sedan ca 14:00

  Kontaktperson: https://www.bahnhof.se/support/category/bredband/assistance

  Beskrivning: Torsdag den 2020-04-16 klockan: 08:00 - 13:00

  Orsak: Planerat strömavbrott E.ON

  Kontaktperson: www.eon.se Mitt E.ON 0771-22 24 24

  Beskrivning: Problemet är nu löst och det är tillbaka i normal drift.

  Orsak: Driftstörning.

  Kontaktperson: Om problem kvarstår efter att driftstörningen är klarrapporterad felanmäl till er tjänsteleverantör.

  Beskrivning: Planerat strömavbrott E.ON Björkenäs, Jämjö med omnejd. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Planerat strömavbrott.

  Kontaktperson: Vid fortsatta problem efter planerat strömavbrott, vänligen felanmäl till din tjänsteleverantör.

  Orsak: Driftstörning

  Kontaktperson: Om problem kvarstår efter driftstörningen klarrapporterats kontakta Affärsverken kundservice på 0455-78375

  Orsak: Bredband2 uppgradering

  Kontaktperson: Om problem med er tjänst kvarstår efter Bredband2 utfört sin uppgradering. Kontakta: https://www.bredband2.com/privat/kundtjanst/kontakta-oss/

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering tisdagen den 31 mars mellan kl. 11:30-12:30. Detta påverkar inloggning och innehåll i appen.

  Orsak: Vi byter servis på adressen.

  Kontaktperson: Om problem kvarstår efter klarrapport kontakta kundservice på 0455-783 75

  Orsak: Driftstörning

  Kontaktperson: Om problem kvarstår efter klarrapport felanmäl till er tjänsteleverantör

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering söndagen den 22 mars mellan kl. 12:00-14:00. Detta påverkar inloggning och innehåll på webb och app.

  Beskrivning: Just nu har vi en driftstörning som påverkar innehåll på inloggade sidor på webb och app. Felet åtgärdat.

  Beskrivning: Mer information finns på https://www.eon.se/privat/el/stromavbrott/avbrottskarta.html

  Orsak: Orsaken till strömavbrottet är: Kraftig vind

  Kontaktperson: Felanmäl till tjänsteleverantör om problem kvarstår efter att strömmen kommit tillbaka

  Beskrivning: Hasslöpendeln och Sturköpendeln samt trafiken med M/F Ungskär i Östra skärgården är idag 12 mars inställda.

  Orsak: På grund av kraftig vind.

  Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Orsak: Kabelfel

  Kontaktperson: Om problem kvarstår efter kl. 12:15 kontakta vår kundservice på 0455-78375

  Beskrivning: Driftstörning på tjänsten autogiro för en del av våra kunder.

  Orsak: E.ON Energidistribution arbetar ständigt med att se över och förbättra elnätet.

  Kontaktperson: Om problem uppstår efter E.ONs arbete Vänligen kontakta er tjänsteleverantör med en felanmälan

  Beskrivning: Felsökning pågår hos systemleverantör. Åtgärdat.

  Orsak: Driftstörning åtgärdad.

  Kontaktperson: Vid fortsatta problem efter åtgärd av driftstörning vänligen kontakta din tjänsteleverantör.

  Orsak: Uppgradering

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering onsdagen den 18 mars mellan kl. 20:00-06:00. Detta kan påverka inloggning via BankID samt innehåll på webb och app.

  Beskrivning: Klarskriven: 2020-02-20 18:13 Driftstörning klarskrivs: Underleverantören har nu meddelat att allt är återställt så vi betraktar nu störningen som åtgärdad och stänger ärendet. Vi beklagar för allt strul denna störning har orsakat. Om du önskar mer information vänligen titta på tjänsteleverantörens hemsida under driftinfo.

  Orsak: Felsökning från tjänsteleverantör pågår.

  Kontaktperson: https://a3.se/privat/kundservice/driftinformation https://www.universal.se/kundservice/driftinformation/ https://www.sappa.se/kundservice/driftinformation https://www.th1ng.se/driftinformation

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering onsdagen den 19 februari mellan kl. 16:45-00:00. Detta kan påverka inloggning via BankID samt innehåll på webb och app.

  Orsak: Systemuppdatering

  Orsak: Planerat strömavbrott Eon

  Kontaktperson: Vänligen felanmäl till tjänsteleverantören om tjänsten inte fungerar efter strömavbrottet

  Orsak: Planerat strömavbrott Eon

  Kontaktperson: Vänligen felanmäl till tjänsteleverantören om tjänsten inte fungerar efter strömavbrottet

  Orsak: Planerat strömavbrott Eon

  Kontaktperson: Vänligen felanmäl till tjänsteleverantören om tjänsten inte fungerar efter strömavbrottet

  Orsak: Servicefönster

  Kontaktperson: Om man efter servicenatten upplever problem den 13 februari ska man kontakta sin tjänsteleverantör

  Beskrivning: Fastighetsägaren kommer att bryta uppkopplingen under dagen pga byggnationer

  Kontaktperson: Karlskronahem Tel: 0455-30 49 00

  Beskrivning: Planerat underhåll måndag 20 januari mellan kl. 16:45-20:00. Detta kan påverka inloggning via BankID samt innehåll på webb och app.

  Beskrivning: Planerat strömavbrott Eon kan påverka bredbands/Fibertjänster Ramdala med omnejd.

  Orsak: Planerat strömavbrott Eon

  Beskrivning: Just nu fungerar inte SMS-funktionen, på grund av tekniska problem hos systemleverantören. Felsökning pågår. Använd gärna vår app för att se din nästa hämtningstid.

  Beskrivning: Just nu har vi servicefönster och ett planerat avbrott på fiber och bredbandstjänster i stadsnätet.

  Orsak: Servicefönster

  Beskrivning: På grund av en uppdatering går det just nu inte att logga in på affarsverken.se.

  Kontaktperson: Välkommen tillbaka senare!

  Beskrivning: Inställda turer 11/12 med Hasslöpendeln mellan Hasslö och Handelshamnen tillsvidare. Hasslöpendeln går enligt tidtabell igen. Nästa avgång är kl 14:40 från Handelshamnen.

  Orsak: På grund av tekniska problem.

  Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Det är inte möjligt att logga in i appen eller logga in på webben under tiden för uppdateringen.

  Orsak: På grund av en systemuppdatering.

  Kontaktperson: Välkommen tillbaka senare.

  Beskrivning: Vi kommer inte att kunna hjälpa dig med renhållningsfrågor under den här perioden.

  Orsak: På grund av en uppdatering i vårt system för renhållning.

  Kontaktperson: Välkommen tillbaka senare.

  Beskrivning: Under perioden går det inte att logga in via appen.

  Orsak: På grund av en systemuppdatering

  Kontaktperson: Välkommen tillbaka senare

  Beskrivning: Vi kommer inte att kunna hjälpa dig med renhållningsfrågor under den här perioden.

  Orsak: På grund av en uppdatering i vårt system för renhållning.

  Kontaktperson: Välkommen tillbaka senare!

  Beskrivning: Under perioden går det inte att logga in via appen.

  Orsak: Detta på grund av en systemuppdatering.

  Kontaktperson: Välkommen tillbaka senare.

  Orsak: Felsökning pågår.

  Beskrivning: Driftstörning i Prästslätten, Karlshamn med omnejd. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster. avgrävd fiber. Problemet åtgärdades ca kl 11 under tisdagen.

  Orsak: Felsökning pågår.

  Beskrivning: Påverkar även fiber och bredbandstjänster på följande adresser: Måndag 18/11 10:00-11:00 Dragsö utkik ( Karlskrona Segelsällskap ) Tisdag 19/11 15:00-18:00 Saltövägen 3 ( Avbrott på fastighetsmätaren, ej lägenhetsmätarna ) Saltövägen 3 ( Förskolan ) Torsdag 21/11 08:00-11:00 Fregattgatan 6 ( Avbrott på fastighetsmätaren, ej lägenhetsmätarna ) Fredag 22/11 00:00-03:00 Amiralitetsgatan 5 ( Avbrott på hela fastigheten inklusive lägenheterna )

  Orsak: mätarbyte/strömtransformatorbyte

  Kontaktperson: Kontakta kundservice: Chatta info@affarsverken.se 0455-783 75

  Beskrivning: Flödet för att teckna elhandelsavtal uppdateras och kommer därför inte att fungera.

  Orsak: På grund av en uppdatering.

  Kontaktperson: Välkommen tillbaka senare!

  Beskrivning: På grund av flytt av el och fiberskåp kommer Norra Skepparegränd 5-25 vara utan ström och fiber. Norra Skepparegatan 14 kommer vara utan fiber och TV.

  Orsak: Flytt av el och fiberskåp. Arbetet kommer ske mellan 08:00-16:00.

  Beskrivning: Karlskronaporten är ej tillgänglig och går inte att använda för tillfället.

  Orsak: På grund av en uppdatering. Felsökning pågår!

  Kontaktperson: Välkommen åter eller kontakta kundservice om det är akut på 0455-783 00

  Beskrivning: Vi uppdaterar systemen vilket kommer medföra att mina sidor, appen och delar av webben inte fungerar under uppdateringen.

  Orsak: På grund av en uppdatering av systemen.

  Beskrivning: Just nu har vi driftstörning på Bergåsa med omnejd. Detta påverkar fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Driftstörning åtgärdad.

  Beskrivning: Just nu har vi driftstörning på Kolonivägen 1, Karlskrona som påverkar fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Felsökning pågår. Uppdatering 16:00: Felet är nu åtgärdat.

  Beskrivning: Just nu driftstörning i stadsnätet. Detta påverkar Affärsverkens egna företagskunder.

  Orsak: Felet är nu åtgärdad.

  Beskrivning: Planerat avbrott på Aspö.

  Orsak: På grund av ett arbete med en ny fiber-nod.

  Kontaktperson: Affärsverken kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Inställd tur 15/9 kl 13.00 från Fisktorget - Nättraby - Fisktorget med M/F Axel.

  Orsak: På grund av lågvatten.

  Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Det kan förekomma kortare driftstörningar till och från under korta stunder som påverkar värme och varmvatten, inte kallvatten.

  Orsak: På grund av fjärrvärmearbete.

  Beskrivning: Appen är inte tillgänglig under förmiddagen den 10/9.

  Orsak: På grund av en uppdatering.

  Kontaktperson: Välkommen till affarsverken.se

  Beskrivning: Samtliga kunder påverkas. Fjärrvärmen beräknas vara åter i drift kl 20.30.

  Beskrivning: Driftstörning i Torskors med omnejd. Detta kan också påverka fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Åtgärdad.

  Beskrivning: Handelshamnen – Hasslö och Hasslö – Handelshamnen är inställd den 3/9 och morgonen den 4/9. Åter i trafik på eftermiddagen den 4/9 från kl 14:40 rån Handelshamnen till Hasslö.

  Orsak: På grund av tekniska problem.

  Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Driftstörning Långö, Pantarholmen, Galgamarken och Bergåsa med omnejd. Detta påverkar fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Problem åtgärdat. Vid fortsatta problem kontakta din tjänsteleverantör.

  Beskrivning: Samtliga kunder i området berörs. 17:11 Driften är igång men det kan ta upp till en timme innan det är rätt temperatur i anläggningarna.

  Orsak: Pågrund av ett strömavbrott i överliggande nät.

  Beskrivning: Vi upplever störningar i telefonerna vilket kan medföra ljudproblem.

  Orsak: Undersökning pågår.

  Beskrivning: Inställd tur tillsvidare med M/F Gåsefjärden som trafikerar Fisktorget - Kastellet - Tjurkö.

  Orsak: Felsökning pågår.

  Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Just nu upplever vi problem med våra system, vilket kan medföra att vi i nuläget inte kan hjälpa till med alla ärenden. Uppdatering: systemen fungerar nu utan problem.

  Orsak: Felsökning pågår.

  Beskrivning: M/F Flaggskär ersätts av M/F Kungsholm, som inte är tillgänglighetsanpassad.

  Orsak: Tekniska problem

  Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Just nu har EON strömavbrott mellan Karlshamn och Ronneby med omnejd. Detta påverkar fiber och bredbandstjänster.

  Orsak: Strömavbrott åtgärdat. Vid fortsatta problem kontakta din tjänsteleverantör.

  Kontaktperson: https://avbrott.eon.se/responsive/

  Beskrivning: Fjärrvärmen ligger nere för samtliga fjärrvärmekunder i Nättraby.

  Orsak: Felsökning pågår.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta kundservice på 0455-783 00

  Beskrivning: Mellan 16:00 - 21:00 kommer formulären på hemsidan och i appen inte att vara tillgängliga.

  Orsak: På grund av en uppdatering.