Google Translate:

Driftinformation och felanmälan

Här hittar du aktuell, planerad och tidigare driftinformation

Aktuell driftinformation

Ingen aktuell driftinformation

Upplever du problem eller vill felanmäla skadegörelse, trasiga sopkärl eller något annat som inte står rätt till? På vår sida för felanmälan hittar du vem du ska kontakta

TILL FELANMÄLAN

Planerad driftinformation

Ingen planerad driftinformation

Tidigare driftinformation

  Beskrivning: Vi har just nu en driftstörning i vårt stadsnät i Rödeby, gäller Nyhemsvägen med omnejd.

  Orsak: Strömförsörjning till vår node.

  Beskrivning: Vi kommer att byta ut hårdvara för stadsnätet på Vallgatan 28 - 30 vilket kommer att medföra korta störningar.

  Orsak: Hårdvarubyte

  Beskrivning: På grund av ett planerat underhåll måndag den 10 maj kan vissa störningar ske i appen från klockan 14 och ett par timmar framåt. Tack för din förståelse!

  Orsak: Uppgradering av system.

  Beskrivning: Vi har just nu en driftstörning på Kabel-TV i delar av stadsnätet, felsökning pågår.

  Beskrivning: EON har ett större strömavbrott i Fågelmara, Kristianopel och Brömsebro med omnejd som gör att vårt stadsnät i detta område påverkas.

  Orsak: Felorsak avgrävd kabel, reparation pågår. Prel klartid kl17:00

  Beskrivning: På grund av tekniska problem är Flaggskärs turer inställda tills vidare. Vi återkommer med ny status när problemet är åtgärdat.

  Kontaktperson: Vi hänvisar till busslinje 123, för upplysning av tidtabell hänvisar vi till Blekingetrafiken (www.blekingtrafiken.se) eller deras kundservice 0455-56900.

  Beskrivning: Just ju har vi en driftstörning på elnätet, Felsökning pågår

  Beskrivning: Stadsnät skall ha planerad servicekväll, med start kl 22:00 7/4 fram till kl 06:00 8/4. Det kommer att utföras ett planerat arbete på noden Skolvägen, Jämjö. Trafiken och tjänster kommer att påverkas och planerad tid för detta är ca 30 min. Vi kommer att utföra en flytt av kunder, mellan två datahallar – kommer ev endast ge kortare störningar. Det kommer att utföras mjukvaru-uppgraderingar på switchar ute på våra noder i vårt nät. Detta kommer att påverka Sturkö, Jämjö, Vedeby Industriområde (Gullbernavägen och Backabo), Planerad tid ca 10 min / Switch. Karlshamn kommer att ha planerat arbete på noden Stadsportsgatan (med omnejd). Nertid ca 1h. Arbete kommer att utföras på vår knutpunkt i berget mellan Affärsverken och våra stadsnät, nertid ca 1h, och kommer att påverka alla tjänsteleverantörer.

  Beskrivning: På grund av underhållsarbete och omkopplingar kommer fibern att gå upp och ned under hela vecka 13, år 2021.

  Orsak: Underhållsarbete

  Kontaktperson: Vid eventuella frågor hänvisar vi till vår kundservice på telefon 0455-783 75.

  Beskrivning: Det har upptäckts en kabelskada på vår fiber i Sälleryd med omnejd. Vi har entreprenör som jobbar med detta sedan i morse. Driftstörningar kan tyvärr förekomma. Pre klartid är 24/3 17:00.

  Orsak: Kabelskada på fiber.

  Beskrivning: Vi har just nu Störning på Fjärrvärmen i Jämjö

  Beskrivning: Vi har en avgrävning av vår fiber upp mot vår Node i Brömsebro. Tyvärr påverkar detta våra kunder i Brömsebro som därför inte har några fungerande tjänster över vårt bredband just nu. Finns tyvärr ingen planerad klartid i nuläget.

  Beskrivning: Vi har en bekräftad skadad kabel i Fågelmara som behöver åtgärdas. Montörer är ute och jobbar med den i dag och detta kommer tyvärr att påverka flertalet kunder under dagen. Prel Klartid 16:00

  Beskrivning: Storpantarautomat Pantamera Express på Mältan återvinningscentral är ur funktion, felsökning pågår.

  Beskrivning: Planerat Servicefönster för Stadsnät kommer att genomföras i Nättraby, kortare avbrott kan förekomma för kunder under denna tid.

  Beskrivning: Vi har ett större strömavbrott på Amiralitetsgatan med omnjed. Detta påverkar även vårt stadsnät i detta område.

  Orsak: Kabelfel hittat och vi har åter strömtillförsel igen sedan ca 14:45. Vi har kontrollerat och bevakat för att se så att nätet håller sig stabilt, vilket det nu gjort. Upplever man fortfarande problem så hänvisar vi våra kunder att ta kontakt med vår kundservice och meddela detta!

  Beskrivning: Vi har just nu ett strömavbrott på Amiralitetsgatan med omnejd, tekniker är på plats och felsöker. Påverkar även stadsnätet i detta området.

  Beskrivning: Vi har just nu en driftstörning i ett av våra system vilket kan resultera i att man kan få svårt att få en IP tilldelad till sin enhet.

  Beskrivning: Just nu upplever vi stora störningar i hushållshämtningen på grund av det kraftiga snöfallet. Vi tömmer soporna efter hand, låt därför dina sopkärl stå framme tills dess att det är tömt.

  Beskrivning: Kunder kan temporärt uppleva kortare avbrott eller försämrad leverans. Störning förväntas pågå <3h

  Beskrivning: Pga av isbildning är vår trafikering av Sturköpendeln inställd tillsvidare. Information om busstidtabell finner ni på www.blekingetrafiken.se

  Orsak: Är åter i drift from Måndag 8/3.

  Beskrivning: Vi har just nu en driftstörning på fjärrvärmen på Sturkö. Beräknat åtgärdat klockan 10.00

  Beskrivning: På grund av is så kan inte Flaggskär trafikera Sturkö Bredavik - Handelshamnen. Alla turer är inställda tillsvidare.