Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

Driftinformation och felanmälan

Här hittar du aktuell, planerad och tidigare driftinformation

Aktuell driftinformation

  Beskrivning: Just nu finns det vissa elleverantörer som uppger att de samarbetar med oss trots att detta inte stämmer.

  Kontaktperson: Har du några frågor kontakta vår kundservice på telefon 0455-783 75.

  Beskrivning: För att undvika trängsel i helgresandet i Östra skärgården sätter vi in extra turer med M/F Ungskär. En tur på fredagar kl. 15.00 och en på söndagar kl. 13.00. Dessa turer kompletterar redan befintliga turer och förhoppningen är att resandet ska sprida ut sig. Vi börjar köra dessa turer från fredagen den 20 november och tillsvidare.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Vi har reducerat antal platser ombord för att du ska få en tryggare resa. Vi kan inte garantera plats ombord och det går inte att förboka biljett. Ibland kan du behöva vänta en stund i kö på nästa båttur. Se www.skargardstrafiken.com för aktuella turlistor. Tack för ditt tålamod och glad sommar!

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Upplever du problem eller vill felanmäla skadegörelse, trasiga sopkärl eller något annat som inte står rätt till? På vår sida för felanmälan hittar du vem du ska kontakta

TILL FELANMÄLAN

Planerad driftinformation

Ingen planerad driftinformation

Tidigare driftinformation

  Beskrivning: Pga tekniska problem med Flaggskär är turerna mellan Sturkö – Handelshamnen inställda tillsvidare.

  Kontaktperson: Affärsverken fisktorget@affarsverken.se

  Beskrivning: Inställda turer under förmiddagen med M/F Flaggskär från Bredavik, Sturkö till Handelshamnen.

  Orsak: På grund av motorproblem.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

  Beskrivning: Mellan Kättilsmåla och Lyckeåborg kommer anslutningen gå ner på morgonen pga reparation av skadad fiber. Anslutningarna kommer upp efterhand som reparationen blir klar.

  Orsak: Söndergnagd fiberkabel. Skadedjur

  Kontaktperson: Affärsverkens kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Mellan Kättilsmåla och Lyckeåborg kommer anslutningen gå ner på morgonen pga reparation av skadad fiber. Anslutningarna kommer upp efterhand som reparationen blir klar.

  Orsak: Söndergnagd fiberkabel. Skadedjur

  Kontaktperson: Affärsverkens kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: Driftstörning Grimsmåla,Ringamåla och Halahult med omnejd på grund av avgrävd fiber.

  Beskrivning: Driftstörning på fjärrvärmenätet i Jämjö, samtliga kunder påverkas. Felsökning pågår.

  Beskrivning: Driftstörning telefoni, felsökning pågår. Vi hänvisar till chatten under tiden.

  Beskrivning: Planerad systemuppdatering torsdagen den 12 november mellan kl. 8:30-9:00. Det påverkar alla formulär på webben.

  Orsak: Skadad fiber

  Kontaktperson: Affärsverken kundservice 0455-783 75

  Beskrivning: M/F Flaggskär ersätts av Fyrskär och går enligt den vanliga tidtabellen.

  Orsak: Tekniska problem med M/F Flaggskär.

  Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.