Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Driftinformation och felanmälan

Här hittar du aktuell, planerad och tidigare driftinformation

Aktuell driftinformation

  Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

  Beskrivning: Från den 30 november till den 31 januari 2022 rekommenderas du som resenär att använda munskydd ombord i skärgårdstrafiken (och övrig kollektivtrafik). Detta gäller under vardagar mellan klockan 7–9 och 16–18 för resenärer från 12 år. Läs mer om de lokala restriktionerna på regionblekinge.se

  Beskrivning: Just nu upplever vi problem med att vissa laddstationer inte fungerar. Dessa laddstationer är övertäckta på plats och beror på tekniska problem. Laddstationerna åtgärdas löpande men tyvärr är det just nu långa leveranstider för komponenterna.

Upplever du problem eller vill felanmäla skadegörelse, trasiga sopkärl eller något annat som inte står rätt till? På vår sida för felanmälan hittar du vem du ska kontakta

TILL FELANMÄLAN

Planerad driftinformation

Ingen planerad driftinformation

Tidigare driftinformation

  Beskrivning: Just nu upplever vi problem med vissa bredbandstjänster i stadsnätet, felsökning pågår

  Beskrivning: Stora strömavbrott i Fridlevstad m omnejd som tyvärr påverkar stadsnätets olika tjänster.

  Orsak: Strömavbrott

  Beskrivning: Störning Fjärrvärme Nättraby pga trasig elektronik efter strömavbrott vilket kan leda till varierande temperaturer.

  Orsak: Pga trasig elektronik efter strömavbrott tidigare idag som kan leda till varierande temperaturer. Prel klartid 2022-01-15 20:00

  Beskrivning: Avbrott i Fjärrvärmedistributionen för Nättraby pga strömavbrott.

  Orsak: Problemet med fjärrvärmen i Nättraby är nu avhjälpt. Vissa störningar kan dock fortsätta att förekomma under lördagen och söndagen.

  Beskrivning: Strömavbrott i området. Strömavbrottet är nu löst, men vår node ligger fortfarande nere. Vi felsöker på problemet.

  Orsak: Strömmen åter tillbaks på vår node, och vår utrustningen är åter uppe.

  Beskrivning: Affärsverken Stadsnät kommer att genomföra ett planerat Servicefönster natten mellan 12-13/1.

  Beskrivning: Pga isbildning är pendeln mellan Preembryggan och Handelshamnen är inställd.

  Orsak: Pga isbildning är pendeln mellan Preembryggan och Handelshamnen är inställd.

  Beskrivning: Pga isbildning är Sturköpendeln inställd tills vidare.

  Orsak: Pga isbildning är Sturköpendeln inställd tills vidare.

  Beskrivning: Vi upplever just nu en driftstörning i Östra Ronneby, felsökning pågår

  Orsak: Felet är nu avhjälpt.

  Beskrivning: Vi har just nu en driftstörning i Torhamn med omnejd på grund av strömavbrott hos EON.

  Orsak: Strömavbrott hos EON

  Beskrivning: Vi har just nu en driftstörning i Torhamn med omnejd på grund av strömavbrott hos EON

  Orsak: Strömavbrott hos EON

  Beskrivning: Just nu upplever vi problem med vår SMS-tjänst för påminnelser om avfallshämtning. Du hittar information om när du kärl töms på din faktura eller i appen. Vår systemleverantör jobbar för att åtgärda problemet snarast.

  Orsak: Problemet har blivit åtgärdat av leverantör.

  Beskrivning: Driftstörning Spandelstorp/Hässlegården, felsökning pågår.

  Orsak: Trasig switch i station.

  Beskrivning: Arbete kommer att utföras i centralt system som påverkar IP-adr utdelning. Gäller alla privatkunder och kommer att påverka under hela servicefönstret. Vid problem kan man som slutkund behöva starta om sin utrustning. Skulle problem kvarstå efter omstart så hänvisar vi slutkunder till sina resp Tjänsteleverantörer för felanmälan!

  Beskrivning: Eon har ett planerat strömavbrott som påverkar vår stadsnätsnode

  Orsak: Planerat Strömavbrott

  Beskrivning: Just nu upplever vi problem med vår SMS-tjänst för påminnelser om avfallshämtning. Du hittar information om när du kärl töms på din faktura eller i appen. Vår systemleverantör jobbar för att åtgärda problemet snarast.

  Beskrivning: På grund av ett planerat serverbyte kan viss teknisk påverkan ske på våra avfallsstjänster. Driftstörningen förväntas pågå under förmiddagen måndag den 15 november. Tack för din förståelse.

  Beskrivning: På grund av en systemuppdatering den 28 oktober klockan 16.45 till 18.15 så kan formulären påverkas på affarsverken.se. Driftstörningen förväntas pågå under 1,5 timme. Tack för din förståelse.

  Beskrivning: Kända berörda områden; Gullberna, Kungsmarken, Mariedal, Lyckeby, samt företagskunder.

  Orsak: All trafik åter upp igen sedan ca 10:05.

  Beskrivning: Torsdag den 14 oktober stänger vi vår kundservice klockan 12 på grund av utbildning. Reception, chatt och växel är öppet som vanligt. Välkomna åter på fredag igen.

  Orsak: Utbildning.

  Beskrivning: Vi har just nu ett större strömavbrott som påverkar hela Gullbernaområdet med omnejd.

  Orsak: Felet är nu avhjälpt och strömmen är tillbaka till samtliga kunder.

  Beskrivning: Just nu upplever vi problem med vår SMS-tjänst för påminnelser om avfallshämtning. Du hittar information om när du kärl töms på din faktura eller i appen. Vår systemleverantör jobbar för att åtgärda problemet snarast.

  Beskrivning: Strömavbrott i Affärsverkens elnät som påverkar Trossö. Strömmen är tillbaka men kan fortfarande ha en viss påverkan på en del funktioner.

  Orsak: Följdproblem vid underhållsarbete.

  Beskrivning: Vår elnätsleverantör har meddelat oss ett planerat strömavbrott som kommer att drabba Kättilsmåla med omnejd.

  Orsak: Planerat avbrott

  Beskrivning: Vår elnätsleverantör har meddelat oss ett planerat strömavbrott som kommer att drabba Kättilsmåla med omnejd.

  Orsak: Planerat avbrott

  Beskrivning: Vi upplever fortsatt problem med BankID-inloggningen i Mina sidor på både webben och i appen. Problemet är felanmält och inväntar teknisk åtgärd från systemleverantör. Tack för din förståelse!

  Orsak: Tillfälligt fel i bakomliggande system.

  Beskrivning: Nu fungerar vår SMS-tjänst för aviseringar igen. Vi ber om ursäkt för driftstörningen. Löst:Detta påverkar påminnelser via SMS för avfallshämtning. Är du osäker på när dina kärl töms kan du hitta informationen på din faktura eller om du loggar in i vår app. Vår systemleverantör jobbar för att åtgärda problemet snarast

  Orsak: Nu fungerar vår SMS-tjänst för aviseringar igen. Vi ber om ursäkt för driftstörningen.

  Beskrivning: Under hela år 2021 pågår ett schaktarbete kring Kärrtorp 1:3 och Rosenholms militärområde i Nättraby. Detta på grund av fjärrvärmearbete. Arbetet sker i övrigt klockan vardagar 07.00-16.00.

  Beskrivning: Under hela år 2021 pågår ett schaktarbete på Korpralsgatan i Bergåsa. Detta med anledning av fjärrvärmearbete. Arbetet sker i övrigt vardagar klockan 07.00-16.00.