Google Translate:

Slamtömning av enskilda avlopp

Slamtömning kan ske på olika sätt beroende på ditt behov och på system; slamtömningen från tank, avskiljare, eller avskiljare för bad/disk/tvätt (BDT-anläggning).

Slamtömning

Slamtömning av enskilda avlopp för permanentboende och fritidsboende görs i samarbete med Värends Miljö AB.

Du som har fastighet med permanentboende behöver utföra slamtömning minst en gång per år. 

För fritidsfastighet ska slamtömning utföras minst en gång vartannat år.

Ensamboende på en fastighet kan ansöka om slamtömning vartannat år. Du ansöker hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun. Kravet är en godkänd, fungerande slamavskiljare med trekammare.

Förändring i slamavgift 2022.

Tömning av avskiljare med infiltration

Ordinarie pris:

Storlek Pris
0-4 m³: 1 400 kr
4-7 m³: 2 010 kr
7-10 m³:  2 650 kr
mer än 10 m³:  540 kr*
  *per påbörjad m³ utöver 10 m³

 

Priser för extra tömningar

Typ av extra tömning Pris
Extra tömning (inom fem arbetsdagar):  645 kr + ord. pris
Akut tömning under arbetstid (inom 24h): 1 770 kr + ord. pris
Akut tömning utanför arbetstid (inom 24h):  3 350 kr + ord. pris

 

Är den extra tömningen en sluttömmning?

Skriv i beställningsformulärets meddelandefält att det gäller en sluttömning och eventuella önskemål. Priserna är desamma.

Tömning av sluten tank

Ordinarie pris:

Storlek Pris
0-4 m³ 1400 kr
4-5 m³: 1665 kr
5-6 m³:  1875 kr
6-7 m³:  2010 kr
7-10 m³: 2650 kr

 

Priser för extra tömningar

Typ av extra tömning Pris
Extra tömning (inom fem arbetsdagar):  645 kr + ord. pris
Akut tömning under arbetstid (inom 24h): 1 770 kr + ord. pris
Akut tömning utanför arbetstid (inom 24h):  3 450 kr + ord. pris

 

Är den extra tömningen en sluttömmning?

Skriv i beställningsformulärets meddelandefält att det gäller en sluttömning och eventuella önskemål. Priserna är desamma.

Hämtning av fosforfilter/säck

Vi hämtar ditt fosforfilter/filtersäck. Bytet i din anläggning ombesörjer du själv och den förbrukade säcken ställs ut vid farbar väg för hämtning.

Pris:

Vikt Pris
Hämtning och behandling av 500 kg: 1655 kr
Hämtning och behandling av 1000 kg:  2065 kr

Tömning av BDT-anläggning (bad, disk och tvätt)

Tömning av BDT-anläggning sker efter önskemål. Tömning kan ligga på intervall alternativt beställas vid behov.

Pris:

Tömning av BDT-anläggning: 935 kr

Om tömningen görs i samband med tömning av slamavskiljare eller tank betalar du 600 kr. Skriv i beställningsformulärets meddelandefält om du har en ordinarie tömning på gång och du vill göra båda samtidigt. 

Beställ slamtömning

För akuta tömningar ring vår kundservice på 0455-783 00 eller chatta med oss.
Vill du ha en tömning utanför kontorstid ringer du istället 0470-228 69.

För övriga beställningar, fyll i formuläret nedan.

Tänk på att

För att vi ska kunna komma fram och tömma din anläggning behöver vägen uppfylla vissa krav.

 • Färdvägen ska ha 3,5 m fri bredd.
 • Fritt från grenar, buskar och andra hinder 1 m utanför körbanan. 
 • Fritt från grenar och buskar till en höjd av minst 4,6 m.
 • Vid återvändsgata ska vändplats vara tillräckligt stor för renhållningsfordonet.
 • Väg/uppställningsplats måste klara belastningen av en lastbil.
 • Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.

Vid förhindrad tömning tar vi ut en avgift på 415 kr.

Frågor och svar

  Alla fastigheter måste tömmas varje år med undantag för vissa ensamboenden och fritidsfastigheter som bara behöver slamtömmas vartannat år.

  En extra kostnad på 3 225 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
  Kontakt: 0470-228 69

  Tömning utförs inom 24 timmar. En extra kostnad på 1 655 kr utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
  Kontakt: 0455-783 75

  Tömning sker inom fem arbetsdagar. En extra kostnad på 600 kronor utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer.
  Kontakt: 0455-783 75

  Kontakta oss, så ska vi försöka hjälpa dig.
  OBS vi spolar inte ledningar i själva bostadshuset.

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.